Strategia ja yrittäjyys

Credits: 5 | Identifier: KATSTA11 | Campus: Keskusta | Period: 07.01.2020

Liiketoimintastrategian ja arvontuotantoajattelun pääkohdat; strategiaprosessi; uuden liiketoiminnan kehittäminen; toimintaympäristön ja liiketoiminnan yhteen kietoutuminen; toimialarakenteet, kilpailustrategiat ja -edut; häiriyttävät murrokset; ihminen strategisena toimijana ja ajattelijana; yleisimmät liiketoiminnan ja toimintaympäristön analysointityökalut.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yritysten strategiatyöskentelyn kokonaiskentän, monitulkintaisuuden ja prosessiluonteisuuden. Opiskelija osaa kuvata yritysten strategiatyön piirteitä vakiintuneissa ja startup-tyyppisissä asetelmissa. Opiskelija osaa yhdistää toimintaympäristön ja teknologian muutoksia yritysten strategiseen kehittämiseen. Opiskelija osaa jäsentää laaja-alaista aineistoa kirjallisesti.

Oppimateriaalit

1. Luennoitsijan luento- ja tukimateriaalit.

2. Lindroos, J., & Lohivesi, K. (2010). Onnistu strategiassa. (3. painos). Helsinki: WSOYPro. Myös e-kirjana.

Luennot

Joka tiistai aikavälillä 7.1.2020–11.2.2020 klo 08:15–10:45
TAU Päätalo D11 auditorio

Opettaja

Kari Lohivesi
kari.lohivesi@tuni.fi

Ilmoittautuminen:

TAU Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opiskelijat: Nettiopsu

TAU Hervannan ja TAMKin opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Share: