Basics of Economy for Entrepreneurs (Online course)

Credits: 2 | Identifier: NN00CY75-3002 | Campus: Kauppi | Period: 24.09.2018

Basics of Economy for Entrepreneurs (=Yrittäjän talousstartti) Online course.

Language: Finnish

More information: Kati Kouhia-Kuusisto, Coach, kati.kouhia-kuusisto(a)tamk.fi

Share: