Keksinnöt

Tutkimustuloksena saadaan usein parannuksia jo olemassa oleviin menetelmiin tai keksitään uusia tapoja tehdä asioita paremmin – siis tehdään keksintöjä. Keksinnön voi tehdä myös muuten kuin tutkimukseen liittyen.

Keksintöjen julkaiseminen esimerkiksi tieteellisenä julkaisuna tai opinnäytetyönä estää niiden patentoimisen, mikäli julkaiseminen tehdään ennen patenttihakemuksen jättämistä. Erityisesti yritysten kanssa yhteistyössä tehdyssä tutkimuksessa on oltava hyvin tarkka tulosten julkistamisen kanssa, jotta tutkimuksen rahoituksen ehdoissa määritellyt patentointiin liittyvät velvoitteet voidaan hoitaa asiallisesti.

Tunge ne innovaatiot – tänne!

Kaikista korkeakouluissa tehdyistä keksinnöistä tehdään korkeakoululle keksintöilmoitus. Hervannan ja Keskustan Y-kampuksilla käytämme sähköistä tutkimusidea- ja keksintötyökalua, jonka löydät kirjautumalla yliopiston intraan ja hakeutumalla siellä tutkimus alaotsikon alle. Kaupin kampuksella ideoille on toistaiseksi käytössä OIVA -työkalu.

Määrittele keksintöilmoituksessa erityisesti seuraavat perusasiat:

  1. ketkä ovat keksijöitä,
  2. mikä keksintö on,
  3. kuka omistaa oikeudet keksintöön,
  4. milloin keksintö on syntynyt,
  5. keksinnön hyödyntämistavoitteet.

Yliopistoissa ja korkeakouluissa tehtävä tutkimus jaotellaan korkeakoulukeksintölain mukaisesti pääsääntöisesti avoimeen tutkimukseen ja sopimustutkimukseen. Avoimessa tutkimuksessa keksijällä on lähtökohtaisesti oikeudet tekemäänsä keksintöön. Sopimustutkimuksessa korkeakoulu ottaa itselleen oikeudet keksintöön, kun keksintö on syntynyt esimerkiksi ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa tehtäviin sopimuksiin tai muuhun ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvissa tutkimushankkeissa. Lisätietoja löydät täältä.

Kysyvä ei tieltä eksy! Kysy lisää meiltä!