C-LAB

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00FA81-3003 | Kampus: Online | Toteutusajankohta: alkaen 22.10.2020

Hakua on jatkettu 4.10.2020 asti! Hae täällä!

C-LAB on 8 viikon sprintti, jonka aikana kehität kestävästi tuote-/palveluideaa tai tutkimustuloksia kokeilusta kohti konkreettista lanseeraussuunnitelmaa – ostettavaksi sekä arvoa ja vaikuttavuutta tuottavaksi. C-LABissa työskentelet monialaisessa opiskelijatiimissä, joka yhteistyössä idean kehittäjän kanssa tekee erilaisia oppimistehtäviä ja suunnitelmaa kohti tuotteen/palvelun lanseerausta.

Haku tälle kurssille aukeaa 1.9.2020 ja päättyy 30.9.2020.

TAVOITTEET

Jakson suoritettuasi

 • ymmärrät kaupallistamisprosessin eri vaiheita
 • osaat soveltaa tietoa ja moderneja yritysidean kehittämistyökaluja lanseeraussuunnitelman kehittämisessä
 • osaat kehittää ketterästi ja asiakaskeskeisesti ideaa kohti lanseeraussuunnitelmaa
 • osaat toimia monialaisessa tiimissä eri osaamisia hyödyntäen
 • osaat kehittää resilienssiäsi, luovuuttasi, itsensä johtamisen taitoja sekä yhteistyötaitoja.
OPINTOJAKSON SISÄLTÖ

C-LABissa keskitytään todellisen palvelu-/tuoteidean tai tutkimustuloksen kehittämiseen kokeilusta kaupallistamissuunnitelmaan.

 • Miten idea muutetaan monitahoista arvoa tuottavaksi?
 • Miten ideaa kehitetään asiakaskeskeisesti ja nopeasti virheistä ja onnistumisista oppien?
 • Miten digitaalisuutta hyödynnetään idean testaamisessa sekä menestyvän ja kestävän liiketoiminnan luomisessa?
 • Miten myydään ja markkinoidaan modernein keinoin?

Suunnitelmaa kehitetään syklisessä valmentajan fasilitoimassa prosessissa, missä vaihtelevat:

 1. uuden tiedon tuominen prosessiin (asiantuntijaluennot, asiantuntijasparraukset),
 2. aktiivinen dialogi valmentajan, liikeidean kehittäjän ja kehittäjätiimin kesken,
 3. asiakaslähtöiset kokeilut ja
 4. kiteytykset, joissa summataan opittu ja kirjataan suunnitelmaan.

Kehittämisessä sovelletaan soveltuvin osin Scrum- ja Lean Startup-menetelmiä, TAMKin Proakatemiassa kehitettyä tiimioppimisen mallia sekä Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) Disciplined Entrepreneurship -viitekehystä.

Sprintin aikana käsittelemme go to market -suunnitelman sisältöjä, innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä, asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiä sekä modernia myyntiä ja markkinointia. Tuloksena syntyy konkreettinen ja käytäntöön vietävissä oleva kaupallistamissuunnitelma.

TOIMEKSIANTAJAT TÄSSÄ TOTEUTUKSESSA

1. 108 SÄHKÖ on osa Leppäkosken ja TEHDAS 108 – Luovan Keskuksen yhteistä Energiayhteisö -hanketta, joka tähtää uusien ja innovatiivisten energiaratkaisujen käyttöönottoon ja kehittämiseen. Hankkeen päätavoitteena on energiaomavarainen Tehdassaaren alue Nokialla (sekä kansainvälinen vientituote globaaliin energiamurrokseen). 108 SÄHKÖ on uusiutuvista- ja osittain paikallisesti tuotetuista energialähteistä peräisin olevaa sähköä, jonka pohjalla on Leppäkosken äly-sähkötuote. Se on uudenlainen, arvopohjainen vaihtoehto, jossa asiakaslähtöisyys ja yhteiskunta-/kansalaisvastuu on paketoitu luonnolliseksi arjen valinnaksi. 108 SÄHKÖ on ekoteko, kulttuuriteko, sivistysteko ja paikallisteko merkittävillä sosiaalisilla vaikutuksilla. Se edistää oikeudenmukaista siirtymää yhteisöllisyyden, tasavertaisuuden ja luovuuden kautta ja ylläpitää kulttuuria, taidetta, tiedettä ja terveyttä sekä mahdollistaa uusien työpaikkojen synnyn. Tule mukaan suunnittelemaan 108 SÄHKÖ:lle lanseeraustoimenpiteitä ja laatimaan kaupallistamissuunnitelmaa, erityisesti, jos opiskelet tai sinua muutoin kiinnostaa liiketalous, markkinointi, myynti, viestintä, journalismi tai ympäristötekniikka.

#0energiakulut #0hiilijalanjälki #100%onnellisuus

2. Digisairaala mahdollistaa etälääkäri- ja hoitajapalvelujen tuottamisen asiakkaille paikasta riippumatta. Minkälaisia palveluita tulevan Digisairaalan asiakkaat haluavat ja tarvitsevat? Mikä asiakkaita kiinnostaa ja mikä helpottaisi heidän toimintaansa? Miltä Digisairaalaympäristö näyttäisi? Tule mukaan luomaan Digisairaalalle kaupallistamissuunnitelmaa ja hiomaan myyntistrategiaa, erityisesti, jos opiskelet tai sinua muutoin kiinnostaa liiketalous, markkinointi, myynti, viestintä, käyttäjä-/asiakasymmärrys ja –kokemus, graafinen suunnittelu tai terveysalan palvelujen kehittäminen.

#digisairaala #terveydenhuolto #asiakasymmärrys 

3. Ekososiaalisen hyvinvoinnin alusta, Tehdassaari, NokiaKestävät kaupungit ovat tulevaisuuden voittajia. Ihmiset muuttavat kaupunkeihin, joissa elämänlaatu on korkeampaa, mutta uhkana on sosiaalinen syrjäytyminen. Cirecon kokonaisvaltainen aluekehitysmalli luo joustavan ekosysteemin kestävämmälle rakentamiselle ja työttömyyden vähentämiselle ekososiaalisen hyvinvointialustan avulla. Innovaatio on suunnattu vastaamaan rakennemuutoksen välittömiä tarpeita, luomalla kokonaisvaltainen ekosysteemi, jolla on merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia, luomalla uusia mahdollisuuksia pienyrittäjille, edistämällä kiertotaloutta ja lisäämällä kulttuurista osallistumista. Hyppää mukaan tähän haasteeseen, jos opiskelet tai sinua muutoin kiinnostaa esim. arkkitehtuuri, yhteiskuntatieteet (mm. psykologia), markkinointi, aluekehitys ja/tai kiertotalous ja haluat oppia tekemään lanseeraussuunnitelman tälle ekososiaalisen hyvinvoinnin alustalle!

#ekososiaalinenhyvinvointi #kestäväkehitys #kiertotalous 

4. Johda menestyvää liiketoimintaa uusin ketterin menetelmin Oletko innokas ratkaisemaan globaaleja haasteita, kun korkea vikatiheys kustantaa useille organisaatioille useita miljoonia dollareita vuosittain? Omaatko ketterän asenteen ja haluat työskennellä johtajuuden, tietojohtamisen, HR:n tietojenkäsittelyn, markkinoinnin, myynnin tai rahoituksen parissa? Kiinnostaako sinua ihmisen käyttäytyminen? Jos vastasit kyllä, tule mukaan tähän toimeksiantoon tuotteistamaan uuden yrityksen palveluja ja luomaan käyttäjäystävällistä markkinoillemenosuunnitelmaa.

#ketterätmenetelmät #johdatiedolla #johtamisentyökalut

5. Tidyfire – puhdasta lämpöä ja tunnelmaa vaivattomasti ilman savua ja jätettä

Valitsekiinnostaako sinua enemmän toimeksianto A vai B. 

A) Suomessa olevat miljoona tulisijaa ovat merkittävä paikallinen päästölähde. Puiden pienpoltto aiheuttaa pelkästään Suomessa vuositasolla saman verran ennenaikaisia kuolemia kuin tieliikenne. Tidyfire tarjoaa tuotteidensa avulla kuluttajille helpon ja vaivattoman tavan lämmittää kotiaan tehokkaasti ja puhtaasti. Tule mukaan luomaan Tidyfirelle kaupallistamissuunnitelmaa ja auttamaan kasvussa, jotta pääsemme kohti puhtaampaa ja terveempää tulevaisuutta!

B) Suomen väestö ikääntyy, samalla myös tarve tukea ikääntyvän väestön asumista omassa kodissaan lisääntyy. Vanhemmat ihmiset ovat myös tottuneet käyttämään kodeissaan lisälämmönlähteenä polttopuita. Tidyfire haluaa tuotteidensa avulla sekä tukea ikääntyvän väestön asumista kodissaan, että myös tarjota vaivattomia ja puhtaita vaihtoehtoja perinteiseen puulämmitykseen. Tule mukaan luomaan Tidyfirelle kaupallistamissuunnitelmaa ja auttamaan kasvussa, jotta pääsemme kohti puhtaampaa ja terveempää tulevaisuutta! 

 #lämpöäilmansavua #ekodesign #parempitulevaisuus 

6. QualityDesk on laadunvarmistus- ja valmennussovellus, jonka avulla asiakaspalvelijat voivat luoda parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen asiakkailleen. Tämän vuonna 2017 perustetun startupin asiakkaisiin kuuluu jo nyt useita organisaatioita, kuten Lähitapiola, Elenia, Fortum ja Posti. Kasvaakseen ja auttaakseen asiakkaitaan vielä enemmän esimiestyön käytännöissä, QualityDesk tarvitsee sinun apuasi palvelun tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa olemassa olevan sovelluksen ympärille. Kun organisaatio kehittää esimiestyön käytäntöjä, minkälaisille palveluille on silloin tarve ja miten ne tuotteistetaan ja viedään markkinoille? Tule mukaan ratkomaan haastetta yhdessä QualityDeskin kanssa!#asiakaskokemus #asiakaspalvelu #esimiestyö

Aikataulu

Tämä kurssin on intensiivinen, 8 viikon sprintti. Varaathan kalenteristasi aikaa 15 tunnin työpanokselle viikottain kurssin ajan. Yhteisten lähitapaamisten lisäksi työskentelet tiimisi kanssa tehtävien parissa viikottain.

Seuraamme koronatilannetta ja korkeakouluyhteisön ohjeistuksia ja olemme muokanneet kurssin toteutuksen etätoteutukseksi. Tiimit voivat tarvittaessa tavata kampuksella.

Yhteiset sessiot verkossa klo 12-16
22.10. (Keskusta A05)
29.10. (Keskusta A05)
5.11. (Keskusta A05)
12.11. (Keskusta C9)
26.11. (Keskusta A05)
3.12. (Keskusta A05)
10.12. (TAMK/Kauppi Paja)

17.12. (Keskusta A05)

Arviointikriteerit

Opintojakso on hyväksytty, kun olet sitoutuneesti mukana kahdeksan viikon C-LAB-sprintissä: osaat ottaa haltuun annetun toimeksiannon yhdessä tiimisi kanssa, osoitat ymmärtäneesi tehtävän tuottamalla aihetta edistäviä ideoita, osaat esittää ideat ymmärrettävällä tavalla tiimin jäsenille, osaat tehdä idealle kokeilun ja olla aktiivinen ratkaisun tuottajana. Pystyt itsenäisesti kuvaamaan toteutetun kaupallistamisprosessin, sen vaiheet ja lopputuloksen.

Suoritus on hylätty, jos sinulla on vaikeuksia kuvata opintojakson aikana toteutetun kaupallistamistyön vaiheet, menetelmät ja lopputulos. Tällöin sinulla ei ole osaamista toteuttaa opintojakson tavoitteena ollutta kaupallistamissuunnitelmaa.

Ilmoittautuminen

Haku on auki 1.-30.9.2020! Hae täällä!

Hae kurssille ensin hakulomakkeella. Kurssille ilmoittaudutaan Pakissa (TAMK) / Ristiinopiskelupalvelussa (TAU) vasta, kun olet saanut tiedon kurssille pääsystä. Saat sähköpostitse ohjeet ilmoittautumiseen lokakuun alussa.

Kun haet ja sinut valitaan kurssille, odotamme myös sitoutumistasi kurssin aikatauluun. Toimeksiantajat odottavat panostasi projektiin!

OPINTOJAKSON VALMENTAJA & OPETTAJA

Jos sinulla on kysyttävää C-LABista, voit olla yhteydessä Mariaan.

Maria Ruokonen, maria.ruokonen@tuni.fi.

Kuvituskuva ryhmätyöstä. "8 viikon sprintti, jonka aikana tuote- tai palveluidealle kehitetään lanseeraussuunnitelma."

Jaa: