C-Lab

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00FA81-3003 | Kampus: | Toteutusajankohta: alkaen 12.10.2020

C-LAB on 8 viikon sprintti, jonka aikana kehität kestävästi tuote-/palveluideaa tai tutkimustuloksia kokeilusta kohti konkreettista lanseeraussuunnitelmaa – ostettavaksi sekä arvoa ja vaikuttavuutta tuottavaksi. C-LABissa työskentelet monialaisessa opiskelijatiimissä, joka yhteistyössä idean kehittäjän kanssa tekee erilaisia oppimistehtäviä ja suunnitelmaa kohti tuotteen/palvelun lanseerausta.

TAVOITTEET

Jakson suoritettuasi

 • ymmärrät kaupallistamisprosessin eri vaiheita
 • osaat soveltaa tietoa ja moderneja yritysidean kehittämistyökaluja lanseeraussuunnitelman kehittämisessä
 • osaat kehittää ketterästi ja asiakaskeskeisesti ideaa kohti lanseeraussuunnitelmaa
 • osaat toimia monialaisessa tiimissä eri osaamisia hyödyntäen
 • osaat kehittää resilienssiäsi, luovuuttasi, itsensä johtamisen taitoja sekä yhteistyötaitoja.
OPINTOJAKSON SISÄLTÖ

C-LABissa keskitytään todellisen palvelu-/tuoteidean tai tutkimustuloksen kehittämiseen kokeilusta kaupallistamissuunnitelmaan.

 • Miten idea muutetaan monitahoista arvoa tuottavaksi?
 • Miten ideaa kehitetään asiakaskeskeisesti ja nopeasti virheistä ja onnistumisista oppien?
 • Miten digitaalisuutta hyödynnetään idean testaamisessa sekä menestyvän ja kestävän liiketoiminnan luomisessa?
 • Miten myydään ja markkinoidaan modernein keinoin?

Suunnitelmaa kehitetään syklisessä valmentajan fasilitoimassa prosessissa, missä vaihtelevat:

 1. uuden tiedon tuominen prosessiin (asiantuntijaluennot, asiantuntijasparraukset),
 2. aktiivinen dialogi valmentajan, liikeidean kehittäjän ja kehittäjätiimin kesken,
 3. asiakaslähtöiset kokeilut ja
 4. kiteytykset, joissa summataan opittu ja kirjataan suunnitelmaan.

Kehittämisessä sovelletaan soveltuvin osin Scrum- ja Lean Startup-menetelmiä, TAMKin Proakatemiassa kehitettyä tiimioppimisen mallia sekä Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) Disciplined Entrepreneurship -viitekehystä.

Sprintin aikana käsittelemme go to market -suunnitelman sisältöjä, innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä, asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiä sekä modernia myyntiä ja markkinointia. Tuloksena syntyy konkreettinen ja käytäntöön vietävissä oleva kaupallistamissuunnitelma.

Aikataulu

Lähitapaamiset klo 12-16
22.10. Keskusta A05
29.10. Keskusta A05
5.11. Keskusta A05
12.11. Keskusta C9
26.11. Keskusta A05
3.12. Keskusta A05
10.12. TAMK/Kauppi Paja
17.12. Keskusta A05

Arviointikriteerit

Opintojakso on hyväksytty, kun olet sitoutuneesti mukana kahdeksan viikon C-LAB-sprintissä: osaat ottaa haltuun annetun toimeksiannon yhdessä tiimisi kanssa, osoitat ymmärtäneesi tehtävän tuottamalla aihetta edistäviä ideoita, osaat esittää ideat ymmärrettävällä tavalla tiimin jäsenille, osaat tehdä idealle kokeilun ja olla aktiivinen ratkaisun tuottajana. Pystyt itsenäisesti kuvaamaan toteutetun kaupallistamisprosessin, sen vaiheet ja lopputuloksen.

Suoritus on hylätty, jos sinulla on vaikeuksia kuvata opintojakson aikana toteutetun kaupallistamistyön vaiheet, menetelmät ja lopputulos. Tällöin sinulla ei ole osaamista toteuttaa opintojakson tavoitteena ollutta kaupallistamissuunnitelmaa.

Ilmoittautuminen

TAMK opiskelija: Pakki
TAU opiskelija: Ristiinopiskelupalvelun kautta, joka avautuu 5.8.2020.

Opintojakson tunnus on NN00FA81-3003.

OPINTOJAKSON VALMENTAJA & OPETTAJA

Jos sinulla on kysyttävää C-Labista, voit olla yhteydessä Mariaan.

Maria Ruokonen, maria.ruokonen@tuni.fi.

Kuvituskuva ryhmätyöstä. "8 viikon sprintti, jonka aikana tuote- tai palveluidealle kehitetään lanseeraussuunnitelma."

Jaa: