C-LAB

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00FA81-3004 | Kampus: Keskusta, TAMK/Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 08.03.2021

C-LAB on 8 viikon sprintti, jonka aikana kehität kestävästi tuote-/palveluideaa tai tutkimustuloksia kokeilusta kohti konkreettista lanseeraussuunnitelmaa – ostettavaksi sekä arvoa ja vaikuttavuutta tuottavaksi. C-LABissa työskentelet monialaisessa opiskelijatiimissä, joka yhteistyössä idean kehittäjän kanssa tekee erilaisia oppimistehtäviä ja suunnitelmaa kohti tuotteen/palvelun lanseerausta.

Haku tälle kurssille aukeaa myöhemmin keväällä, pysy kuulolla!

TAVOITTEET

Jakson suoritettuasi

 • ymmärrät kaupallistamisprosessin eri vaiheita
 • osaat soveltaa tietoa ja moderneja yritysidean kehittämistyökaluja lanseeraussuunnitelman kehittämisessä
 • osaat kehittää ketterästi ja asiakaskeskeisesti ideaa kohti lanseeraussuunnitelmaa
 • osaat toimia monialaisessa tiimissä eri osaamisia hyödyntäen
 • osaat kehittää resilienssiäsi, luovuuttasi, itsensä johtamisen taitoja sekä yhteistyötaitoja.
OPINTOJAKSON SISÄLTÖ

C-LABissa keskitytään todellisen palvelu-/tuoteidean tai tutkimustuloksen kehittämiseen kokeilusta kaupallistamissuunnitelmaan.

 • Miten idea muutetaan monitahoista arvoa tuottavaksi?
 • Miten ideaa kehitetään asiakaskeskeisesti ja nopeasti virheistä ja onnistumisista oppien?
 • Miten digitaalisuutta hyödynnetään idean testaamisessa sekä menestyvän ja kestävän liiketoiminnan luomisessa?
 • Miten myydään ja markkinoidaan modernein keinoin?

Suunnitelmaa kehitetään syklisessä valmentajan fasilitoimassa prosessissa, missä vaihtelevat:

 1. uuden tiedon tuominen prosessiin (asiantuntijaluennot, asiantuntijasparraukset),
 2. aktiivinen dialogi valmentajan, liikeidean kehittäjän ja kehittäjätiimin kesken,
 3. asiakaslähtöiset kokeilut ja
 4. kiteytykset, joissa summataan opittu ja kirjataan suunnitelmaan.

Kehittämisessä sovelletaan soveltuvin osin Scrum- ja Lean Startup-menetelmiä, TAMKin Proakatemiassa kehitettyä tiimioppimisen mallia sekä Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) Disciplined Entrepreneurship -viitekehystä.

Sprintin aikana käsittelemme go to market -suunnitelman sisältöjä, innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä, asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiä sekä modernia myyntiä ja markkinointia. Tuloksena syntyy konkreettinen ja käytäntöön vietävissä oleva kaupallistamissuunnitelma.

TOIMEKSIANTAJAT TÄSSÄ TOTEUTUKSESSA

Toimeksiantajat neljännen periodin toteutukselle julkaistaan myöhemmin!

Aikataulu

Tämä kurssi on intensiivinen, 8 viikon sprintti. Varaathan kalenteristasi aikaa 15 tunnin työpanokselle viikottain kurssin ajan. Yhteisten lähitapaamisten lisäksi työskentelet tiimisi kanssa tehtävien parissa viikottain.

Seuraamme koronatilannetta ja korkeakouluyhteisön ohjeistuksia ja olemme valmiita muokkamaan kurssin toteutuksen etätoteutukseksi. Tiimit voivat tarvittaessa tavata kampuksella.

Kurssin yhteiset sessiot toteutuvat maanantaisin kello 12-16.
Tarkempia tietoja tulossa lisää myöhemmin!

Arviointikriteerit

Opintojakso on hyväksytty, kun olet sitoutuneesti mukana kahdeksan viikon C-LAB-sprintissä: osaat ottaa haltuun annetun toimeksiannon yhdessä tiimisi kanssa, osoitat ymmärtäneesi tehtävän tuottamalla aihetta edistäviä ideoita, osaat esittää ideat ymmärrettävällä tavalla tiimin jäsenille, osaat tehdä idealle kokeilun ja olla aktiivinen ratkaisun tuottajana. Pystyt itsenäisesti kuvaamaan toteutetun kaupallistamisprosessin, sen vaiheet ja lopputuloksen.

Suoritus on hylätty, jos sinulla on vaikeuksia kuvata opintojakson aikana toteutetun kaupallistamistyön vaiheet, menetelmät ja lopputulos. Tällöin sinulla ei ole osaamista toteuttaa opintojakson tavoitteena ollutta kaupallistamissuunnitelmaa.

Ilmoittautuminen

Hae kurssille ensin hakulomakkeella. Kurssille ilmoittaudutaan Pakissa (TAMK) / Ristiinopiskelupalvelussa (TAU) vasta, kun olet saanut tiedon kurssille pääsystä. Saat sähköpostitse ohjeet ilmoittautumiseen myöhemmin. Haku avataan myöhemmin keväällä!

Kun haet ja sinut valitaan kurssille, odotamme myös sitoutumistasi kurssin aikatauluun. Toimeksiantajat odottavat panostasi projektiin!

OPINTOJAKSON VALMENTAJA & OPETTAJA

Jos sinulla on kysyttävää C-LABista, voit olla yhteydessä Mariaan.

Maria Ruokonen, maria.ruokonen@tuni.fi.

 

Kuvituskuva ryhmätyöstä. "8 viikon sprintti, jonka aikana tuote- tai palveluidealle kehitetään lanseeraussuunnitelma."

Jaa: