Ihminen, trendit ja tulevaisuus

Opintopisteet: 3 | Tunnus: NN00FG77-3002 | Kampus: Online | Toteutusajankohta: alkaen 21.09.2020

Ihminen, trendit ja tulevaisuus on kuuden viikon sprintti, jonka aikana opiskelet strategisen ennakoinnin ja tulevaisuusajattelun teoriaa ja menetelmiä. Ennakointimenetelmien avulla opit kuinka niitä voidaan hyödyntää helposti tunnistamaan missä tahansa toimintaympäristössä nousevat mahdollisuudet ja uhat. Opit kurssin aikana tunnistamaan erilaisia muutoksia ja miten niitä hyödynnetään erilaisten trendien mallintamiseen. Kykysi havainnoida muutosta ja kehittää siihen toimivia toimintamalleja kehittyy. Opit näkemään miten erilaiset syy-seuraussuhteet vaikuttavat eri toimintaympäristöissä ja miten näitä suhteita voidaan hyödyntää parempien toimintamallien kehittämisessä tai vaikkapa osakesijoittamisessa.  

Voit hyödyntää kurssin oppeja millä tahansa toimialalla, olitpa sitten terveydenhuollon, kasvatustieteiden tai rakennustekniikan opiskelija. Nämä tiedot ja taidot ovat hyödyllisiä kaikille. Kurssin suorittamiseen ei vaadita liiketalouden opintoja tai osaamista. 

 Tällä kurssilla työskennellään itsenäisesti verkossa. Kurssi muodostuu kolmesta verkkomoduulista, jotka voit suorittaa sinulle sopivalla tahdilla, sinulle sopivaan aikaan. Tämä kurssi ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu. Kurssi tulee kuitenkin olla suoritettuna viimeistään 6.11.2020.

Kurssi toimii erinomaisena alustuksen Sprint Innovation Festivalille, viikon mittaiselle innovointitapahtumalle!
Lue lisää Sprintistä.

TAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

  • ymmärrät strategisen ennakoinnin ja tulevaisuusajattelun eri vaiheita ja menetelmiä
  • osaat soveltaa tietoa ja menetelmiä erilaisten trendien havainnointiin
  • osaat tunnistaa erilaisia muutosaihioita ja syy-seuraussuhteita sekä hyödyntää tätä esimerkiksi uusien toimintamallien kehittämisessä
  • osaat ennakoida muutosta ja tulevaisuutta pystyen hyödyntämään tätä osaamista myös esimerkiksi oman työurasi suunnitteluun, eri opintojen projekteihin ja toki myös työllistymiseen 
OPINTOJAKSON SISÄLTÖ

Ihminen, trendit ja tulevaisuus -kurssilla keskitytään kehittämään tulevaisuusajattelua. Opintojakson tehtävät ovat verkossa tapahtuva itsenäinen opiskelu, oppimispäiväkirja sekä blogiteksti valitusta aiheesta.

Aiheet

  • Menneisyys, nykyhetki, tulevaisuus – ennakoinnin perusteet 
  • Mitä voimme tietää tulevaisuudesta? Mitä tulevaisuusajattelu on? 
  • Tulevaisuustiedon keruu 
  • Megatrendit, hiljaiset signaalit, mustat joutsenet 
  • Ennakointimenetelmät
  • Miten hyödynnetään skenaarioita? Miten innovatiiviset ajatukset syntyvät?

Arviointikriteerit 

Hyväksytty/Hylätty 

Suoritus on hyväksytty, kun olet sitoutuneesti mukana kuuden viikon verkkototeutuksessa: osaat ottaa haltuun annetun toimeksiannon itsenäisesti, osoitat ymmärtäneesi tehtävän tuottamalla aihetta edistäviä ajatuksia oppimispäiväkirjaan, osaat esittää syntyneet oivallukset ja opit ymmärrettävällä tavalla blogitekstin muodossa. Pystyt itsenäisesti kuvaamaan blogitekstissä kurssin alussa annetun tehtävän kuvauksen mukaisen lopputuloksenprosessin vaiheet ja analysoimaan lopputuloksen.

Suoritus on hylätty, jos sinulla on vaikeuksia kuvata opintojakson aikana toteutetun lopputuotoksen vaiheet, menetelmät ja analyysin. Tällöin sinulla ei ole osaamista toteuttaa opintojakson tavoitteena ollutta tehtävää. 

Ilmoittautuminen

TAMK opiskelija: Pakki
TAU opiskelija: Ristiinopiskelupalvelun kautta, joka avautuu 5.8.2020.

Opintojakson tunnus on NN00FG77-3002.

OPINTOJAKSON VALMENTAJA & OPETTAJA

Jos sinulla on kysyttävää Ihminen, trendit ja tulevaisuus -opintojaksosta, ota yhteyttä Mariin.

Mari Helenius, mari.helenius@tuni.fi.

Kuvituskuva käsistä ja tietokoneesta. "Ihminen, trendit ja tulevaisuus -kurssilla keskitytään kehittämään tulevaisuusajattelua. Opit strategisen ennakoinnin ja tulevaisuusajattelun teoriaa ja menetelmiä, joita voit hyödyntää millä tahansa toimialalla."

Jaa: