Itsensä työllistäminen pirstaleisilla työmarkkinoilla

Opintopisteet: | Tunnus: 2E00FJ84-3001 | Kampus: Online | Toteutusajankohta: alkaen 25.09.2020

Syyslukukaudella 2020 käynnistyy pilottitoteutus Itsensä työllistäminen pirstaleisilla työmarkkinoilla -koulutuksesta. Koulutuksessa perehdytään erilaisiin työn tekemisen muotoihin, erityisesti yrittäjämäiseen toimintaan. Itsensä työllistäminen pirstaleisilla työmarkkinoilla on suunnattu erityisesti niille, joiden alalla epätyypilliset työsuhteet ovat yleisiä ja freelance-tyyppinen keikkatyö on tyypillinen tapa työllistyä. Yrittäjyystaidoista ja yrittäjämäisestä ajattelutavasta on kuitenkin hyötyä kaikilla aloilla, kaikenlaisissa tehtävissä.

SISÄLTÖ

Itsensä työllistäjän on tärkeä ymmärtää työelämän käytäntöjä, jotta hän voi rakentaa työuransa kestävälle pohjalle. Koulutuksessa käydään läpi keskeisiä käytännön tietoja, kuten erilaisia yritysmuotoja, sosiaaliturvaa ja verotusta. Lisäksi esillä ovat sellaiset arvokkaat osaamisalueet kuin oman osaamisen tunnistaminen ja markkinointi sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot. Erityistä huomiota kiinnitetään henkiseen jaksamiseen, josta huolehtiminen on korvaamattoman tärkeää niin työelämässä, kuin jo opiskeluaikanakin.

Koulutus toteutetaan verkko-opiskeluna. Siihen sisältyy eri alojen asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä monipuolisia itsenäisiä harjoituksia. Koulutuskokonaisuuden täydentävät opintosuuntakohtaisesti järjestettävät projektit tai seminaarit. Kurssin työmäärä on 80 tuntia.

Kurssi alkaa 25.9.2020 webinaarilla klo 13-14.30, ja kurssialustana on Moodle. Moodlen kurssiavaimen saa syyskuun aikana. Kurssi päättyy 4.12.2020.

Ilmoittautuminen

TAMK opiskelija: Pakki
TAU opiskelija: Ristiinopiskelupalvelun kautta

Koulutuksen tunnus on 2E00FJ84-3001.

Kysyttävää koulutuksesta?

Jos sinulla on kysyttävää Itsensä työllistäminen pirstaleisilla työmarkkinoilla -koulutuksesta, ota yhteyttä Anneliin.

Anneli Karppinen, anneli.karppinen@tuni.fi
Lehtori, Media-ala

Koulutuskokonaisuus toteutetaan osana Tampereen korkeakouluyhteisön yhteishanketta nimeltä PIRSSI – pirstaleiseen työelämään siirtyminen, jonka rahoittaa ESR. Siihen osallistuvat Tampereen ammattikorkeakoulusta media-alan, musiikin sekä rakennusarkkitehtien koulutus ja Tampereen yliopistosta arkkitehtuurin, journalismin, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen sekä teatterityön tutkinto-ohjelmat, ja hankkeen asiantuntijaverkostoon kuuluu esimerkiksi TE-palveluiden, verohallinnon, ammattiliittojen sekä laskutuspalvelu- ja rekrytointiyritysten edustajia.

Jaa: