Johdatus yrittäjyyteen

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00FA93-3003 | Kampus: Online | Toteutusajankohta: alkaen 31.08.2020

Tällä kurssilla kuulet eri alojen yrittäjien inspiroivia tarinoita omasta urastaan. Opit yrittäjyydestä ja ideoinnista, muutoksesta ja siihen adaptoitumisesta, yrittämisen haasteista ja erilaisista yrittäjyyden tavoista. Kurssi koostuu verkkoluennoista ja oppimistehtävistä. Vierailevina luennoitsijoina omia yrittäjätarinoitaan jakavat muun muassa Antti Merilehto, Anna Juusela ja Anssi Rantanen.

TAVOITTEET

Opintojakson aikana perehdyt yrittäjyyden perusperiaatteisiin, käsitteisiin ja yrittäjyydessä tarvittaviin taitoihin. Johdanto yrittäjyyteen toimii perustana Yrittäjyyden opintokokonaisuuden muihin jaksoihin.

Jakson suoritettuasi

 • ymmärrät yrittäjyyden moninaisia ilmiöitä ja yrittäjyydessä tarvittavia taitoja
 • osaat kuvata eri yritysmuotoja ja ymmärrät yrittäjyyden keskeiset osaamisalueet
 • ymmärrät liikeidean kehittämiseen sekä yrityksen toimintaan liittyviä tulevaisuuden trendejä
 • osaat tarkastella yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona.

Opintojakso toteutetaan yhdistelmänä erilaisia oppimisen menetelmiä

 • Vierailijaluennot
 • Asiantuntijaluennot
 • Kirjallisuus
 • Oppimisraportti
OPINTOJAKSON SISÄLTÖ

Opintojaksolla tutustut yrittäjyyteen käytännönläheisen opetuksen, kirjallisuuden ja yrittäjyyden arkea avaavien vierailijaluennoitsijoiden avulla. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.

Aiheet

 • Tulevaisuuden trendit ja yrittäjän taidot
 • Innovatiiviset liiketoimintamallit menestystekijänä
 • Kannattava liiketoiminta ja rahoitus
 • Yritysmuodot
 • Born global
 • Kansainvälinen yritystoiminta
 • Moderni myynti ja markkinointi : tarinallistaminen, moderni asiantuntijamyynti
 • Startup –way: Miten syntyy menestyvä startup-yritys, mitä epäonnistumisista voi oppia?

Arviointikriteerit

Opintojakso on hyväksytty, kun kykenet osoittamaan oppimisraportin tai muun vastaavan, erikseen sovitun tavan avulla omaksuneesi yrittäjyyden keskeiset periaatteet. Osaat arvioida omia taitojasi ja motiivejasi toimia tulevaisuudessa yrittäjänä.

Opintojakso on hylätty, jos sinulle ei ole kirkastunut yrittäjyyden perusperiaatteet, et tunne aiheen keskeistä käsitteistöä tai yritysmuotoja. Sinulla ei ole ymmärrystä yrittäjyydessä tarvittavista taidoista eikä osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen on päättynyt ja kurssi on täynnä. Uusi online-toteutus lukuvuodelle 2020-2021 on suunnitteilla ja lisätietoa on tulossa kanaviimme syksyn aikana.

OPINTOJAKSON VALMENTAJA & OPETTAJA

Jos sinulla on kysyttävää Johdatus yrittäjyydestä -opintojaksosta, ota yhteyttä Minttuun.

Minttu Ripatti, minttu.ripatti@tuni.fi.

Kuvituskuva ihmisryhmästä työskentelemässä. Johdatus yrittäjyyteen kurssi: "Opi yrittäjyydestä inspiroivien yrittäjätarinoiden ja monipuolisten näkökulmien avulla. Sopii kaikille yrittäjyydestä unelmoiville ja/tai siitä kiinnostuneille!"

Jaa: