Johdatus yrittäjyyteen

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00FA93-3004 | Kampus: Online | Toteutusajankohta: alkaen 09.11.2020

Johdatus yrittäjyyteen -verkkokurssilla kuulet eri alojen yrittäjien inspiroivia tarinoita omasta urastaan. Opit yrittäjyydestä ja ideoinnista, muutoksesta ja siihen adaptoitumisesta, yrittämisen haasteista ja erilaisista yrittäjyyden tavoista. Kurssi koostuu verkkoluennoista ja oppimistehtävistä. Vierailevina luennoitsijoina omia yrittäjätarinoitaan jakavat muun muassa Antti Merilehto, Anna Juusela ja Anssi Rantanen.

Kurssin ensimmäinen toteutus tämän vuoden ykkösperiodissa sai runsaasti positiivista ja kehittävää palautetta, joiden perusteella valmentaja Minttu on muokannut kurssista entistäkin mahtavamman online-kokonaisuuden! Tälle kurssille voit hypätä mukaan koska tahansa – kurssi pyörii 9.11.2020 alkaen ja voit ilmoittautua ja aloittaa kurssin koska haluat. Kurssin suoritat itsenäisesti työskennellen, omassa tahdissasi.”

Tämä kurssi on ollut pitkään aikaan yksi antoisimmista käymistäni kursseista! On ollut todella virkistävää, että näkökulma on ollut ihan erilainen kuin oman opiskelualani teoreettisilla ja ammatillisilla kursseilla. Kurssin myötä tunnen olevani inspiroituneempi ja täynnä ideoita, mikä on ihan huikeaa! Olen saanut paljon myös käytännön tietoa ja työkaluja yrittäjyyteen liittyen.
Palautetta kurssille osallistuneelta opiskelijalta
Pictures of visiting lecturers and entrepreneurs of the course
Koska tiesin yrittäjyydestä todella vähän ennen tätä kurssia, olen oppinut valtavasti. Kurssi oli todella mielenkiintoinen ja monipuolinen. Oli mukavaa kuulla monesta erilaisesta tavasta toimia yrittäjänä ja saada erilaisia näkökulmia yrittäjyyteen. Erityisen mielenkiintoinen aihe oli yhteiskunnallinen yrittäjyys.

Palautetta kurssille osallistuneelta opiskelijalta

Opintojakson suoritettuasi

  • ymmärrät yrittäjyyden moninaisia ilmiöitä ja yrittäjyydessä tarvittavia taitoja
  • osaat kuvata eri yritysmuotoja ja ymmärrät yrittäjyyden keskeiset osaamisalueet
  • ymmärrät liikeidean kehittämiseen sekä yrityksen toimintaan liittyviä tulevaisuuden trendejä
  • osaat tarkastella yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona.
OPINTOJAKSON SISÄLTÖ

Opintojaksolla tutustut yrittäjyyteen käytännönläheisen opetuksen, kirjallisuuden ja yrittäjyyden arkea avaavien vierailijaluennoitsijoiden avulla. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa ja itsenäisesti opiskellen.

Opintojakso toteutetaan yhdistelmänä erilaisia oppimisen menetelmiä:

  • Asiantuntijaluennot
  • Kirjallisuus
  • Esseet, blogit, tehtävät ja itsereflektio

Kurssin aikana käsitellään seuraavia  teemoja: yrittäjyyden ABC, tuote- ja palvelukehityksen vaiheet, kevytyrittäjyys, sosiaalinen ja kestävä yrittäjyys, perheyrityksen laajentaminen, yrityksen ydintoiminnot, sidosryhmät ja verkostot.

Arviointikriteerit

Opintojakso on hyväksytty, kun kykenet osoittamaan oppimisraportin tai muun vastaavan, erikseen sovitun tavan avulla omaksuneesi yrittäjyyden keskeiset periaatteet. Osaat arvioida omia taitojasi ja motiivejasi toimia tulevaisuudessa yrittäjänä.

Opintojakso on hylätty, jos sinulle ei ole kirkastunut yrittäjyyden perusperiaatteet, et tunne aiheen keskeistä käsitteistöä tai yritysmuotoja. Sinulla ei ole ymmärrystä yrittäjyydessä tarvittavista taidoista eikä osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

ILMOITTAUTUMINEN

Tälle kurssille voit ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa kurssin omaan tahtiisi.

TAMK opiskelija: Pakki
TAU opiskelija: Ristiinopiskelupalvelun kautta

Opintojakson tunnus on NN00FA93-3004.

OPINTOJAKSON VALMENTAJA JA OPETTAJA

Jos sinulla on kysyttävää Johdatus yrittäjyyteen -opintojaksosta, ota yhteyttä Minttuun.

The coach of Introduction to Entrepreneurship, Minttu Ripatti

Minttu Ripatti, minttu.ripatti@tuni.fi.

Jaa: