Mentorointiohjelma – haku on auki läpi lukuvuoden!

Opintopisteet: 3 | Tunnus: NN00CZ98-3002 | Kampus: Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 17.08.2018

Mentorointiohjelma on yksilöohjautuva prosessi, jossa pureudutaan ohjelmaan osallistuvan opiskelijan yrityksen kehittämiseen ja arjen tilanteisiin. Apuna työssä on henkilökohtainen mentori, joka auttaa oman kokemuksensa pohjalta opiskelijaa näkemään kokonaisuuksia, löytämään uusia ratkaisuja sekä ottamaan askeleita kohti tavoitettaan.

Ohjelman mentorit ovat Y-Kampuksen verkoston osaajia ja ammattilaisia. Jokaisella on vahva kokemus omasta alastaan niin asiantuntijana kuin yrittäjänä.

Sisältö:

  • Mentoroinnin merkitys yrittäjän yritystoiminnan kehittämisessä
  • Mentoroinnineri vaiheet
  • Tavoitteen asettaminen, ongelman/kehityskohteen rajaaminen
  • Ratkaisun esittäminen ja huolenaiheiden käsittely
  • Oman kehittymisen ja yritystoiminnanjohtaminen

Osaamistavoitteet:

  • opiskelija ymmärtää mentoroinnin merkityksen oman toimintansa ja yrityksensä kehittymisellä
  • opiskelija tuntee mentoroinninvaiheet
  • opiskelija osaa kehittää itseään yrittäjänä ja liiketoimintaosaajana
  • opiskelija tunnistaa yritystoiminnan kehittämiskohteita
  • opiskelija osaa soveltaa ja viedä käytäntöön uusia ratkaisuja

Mentori ja opiskelija tapaavat vähintään kolme kertaa valitsemassaan paikassa.

Mentoriohjelmaan on erillinen haku. Ole yhteydessä mentoriohjelman valmentaja Tanja Verhoon (tanja.verho(a)tamk.fi/ 0400 300173) ja sovi tapaaminen mentoroinnin aloittamikseksi.

Lisätiedot: Tanja Verho, tanja.verho@tamk.fi

Jaa: