Startup Experience Esihautomo

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00FA94-3002 | Kampus: Hervanta | TAMK/Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 25.08.2020

MIKÄ ON ESIHAUTOMO?

Startup Experience -opintojakso on tiimeille tarkoitettu esihautomo, jossa yhdistämme tiimivalmennuksen menetelmiä, tiimiosaamisen kehittämistä sekä yksilöiden tavoitteellista kehittämistä perinteisen idean ja liiketoiminnan kehittämisen rinnalle.

Opintojakso tukee tiimejä ensimmäisissä askelissa kohti yrittäjyyttä. Saat tukea menestyksekkään tiimin rakentamiseen, liikeidean hiomiseen ja hahmottamiseen. Tässä esihautomossa kehitämme liikeideaanne tiikerinloikan eteenpäin. Lisäksi tiimin jäsenet saavat tiukan kattauksen tietoa ja kokemusta huipputiimin kehittämisestä sekä siinä toimimisesta.

KENELLE STARTUP EXPERIENCE ON TARKOITETTU?

Tiimeille, jotka haluavat lähteä kehittämään liikeideaansa seuraavalle tasolle. Tiimisi ei tarvitse y-tunnusta osallistuakseen esihautomoon, liikeidea riittää!

TAVOITTEET

Jakson suoritettuasi:

  • ymmärrät yrittäjyyteen liittyviä ilmiöitä ja toimintatapoja sekä yrittäjyyden eri muotoja
  • osaat nähdä haasteita, kehittää niihin ratkaisuja monialaisessa tiimissä sekä kehittää ideaa eteenpäin arvontuotannon lähtökohdista
  • osaat soveltaa ketterän kehittämisen työkaluja liikeidean kehittämisessä
  • ymmärrät yritystoiminnan menestykselle tärkeitä osa-alueita sekä soveltaa tietoa oman liikeideasi kehittämisessä
  • ymmärrät kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja osaat soveltaa niitä omaan liikeideaasi
  • osaat toimia rakentavasti ja vastuullisesti monialaisessa tiimissä. Osaat johtaa tiimiä ja itseäsi sekä etsiä ratkaisuja
  • osaat käyttää luovia menetelmiä ongelmanratkaisussa
  • osaat kehittää itsenäisesti osaamistasi
  • osaat toimia suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti myös paineen alla
  • kehität esiintymis- ja myyntitaitojasi, ja osaat presentoida liikeideasi erinomaisesti.
SISÄLTÖ

Opintojen sisältöä suunnitellaan tiimikohtaisesti tiimien osaamistarpeiden ja liikeidean kehitysasteen pohjalta. Opintojaksoon sisältyy kaikille pakollisia verkkoluentoja liiketoimintaosaamisesta, liikeidean ketterästä kehittämisestä sekä yrittäjyyden eri muodoista. Lisäksi tietoa hankitaan kirjallisuudesta, artikkeleista sekä muista online-materiaaleista  (esim. MOOC-kurssit). Tietoa sovelletaan käytäntöön esimerkiksi erilaisten kokeilujen, suunnitelmien ja testausten avulla.

SUORITUSTAVAT

Opintojakso sisältää verkkoluentoja sekä itsenäisesti opiskeltavia materiaaleja. Lisäksi tiiminne osallistuu säännöllisiin treeneihin, joissa keskustellaan kurssin eri teemoista sekä jaetaan opittua tietoa ja kokemuksia opintojaksolle osallistuvien tiimien kesken. Opintojakson aikana tiiminne saa valmennusta ja tukea sekä opintojakson vastuuvalmentajalta että tiimillenne ennalta nimetyltä mentorilta.

Opintoihin sisältyy myös kirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä luentoja/seminaareja.

Jakson lopuksi tiimi raportoi omasta kehittymisestään ja tiimin tuloksista vastuuopettajan kanssa sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit

Opintojakso on hyväksytty, kun olet osoittanut itsenäistä ja tavoitteellista työskentelyä tiiminne päämäärien eteen. Olette tiiminä muodostaneet tavoitteet, työskennelleet niiden eteen ja arvioineet edistymistänne määrällisesti ja laadullisesti. Liikeideanne on kehittynyt ja liikeideaa on testattu asiakaslähtöisin menetelmin.

Opintojakso on hylätty, mikäli et ole onnistunut suunnittelemaan ja tuottamaan opintojakson kuvauksessa määriteltyjä osaamistavoitteita tiimisi kanssa, tai et ole suorittanut opintojaksoon liittyviä tavoitteita niin, että voisit itsenäisesti kuvata niiden merkityksen ja toimivuuden oman ja tiimisi oppimisen kannalta.

TOTEUTUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Tiimien lähikerrat pidetään Hervannan kampuksella tiistaisin ja TAMKilla (Kaupin kampus) perjantaisin, kello 12-16. Tiimi voi ilmoittautumisen yhteydessä päättää, kumman kampuksen lähikertoihin osallistuu.

Lisäksi jokainen tiimi saa mentorin, jonka kanssa tavataan 4-8 kertaa ohjelman aikana.

Ilmoita tiimisi elokuussa 2020 alkavaan toteutukseen tällä lomakkeella.

Ilmoittaudu myös 

TAMK opiskelija: Pakki
TAU opiskelija: Ristiinopiskelupalvelun kautta, joka avautuu 5.8.2020.

Opintojakson tunnus on NN00FA94-3002.

AIKATAULU

Startup Experience käynnistyy elokuussa 2020 ja ensimmäisen ryhmän kick start järjestetään maanantaina 24.8.2020.

TAMK lähipäivät
28.8., 4.9., 11.9., 18.9., 25,9., 2.10., 9.10. ja DemoDay 9.10.

Hervanta lähipäivät
25.8., 1.9., 8.9., 15.9., 22.9. 29.9., 6.10. ja DemoDay 9.10.

Lähde mukaan ja kehitä tiimisi liikeidea seuraavalle tasolle esihautomossa!

Ilmoita tiimisi mukaan lomakkeella. Huom! Ilmoittautuminen tehdään tiimikohtaisesti eli koko tiimi ilmoittautuu samalla kertaa.

Esihautomo käynnistyy joka periodilla. Elokuun toteutuksen jälkeen seuraava mahdollisuus osallistua on periodilla 2 (TAMKin Kaupin kampuksella ja Hervannassa).

Startup Experience esihautomo-ohjelman esittely

Jaa: