Tulevaisuuden hallitusosaaminen

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00EK62-3003 | Kampus: | Toteutusajankohta: alkaen 11.01.2021

AIKATAULU

11.1.-22.2.2021 maanantaisin, kello 12.15-16.
Alustana Zoom: https://tuni.zoom.us/j/67971802082

 • 11.01. Johdatus aiheeseen – Marika Vuorenmaa, Minna Metsälä
 • 18.01. Hallitus liiketoiminnan kehittäjänä – Ismo Salminen, Max Gylling
 • 25.01. Hallitus ja käytännön strategiatyö – Toni Rantanen, Tommi Rasila
 • 01.02. Onnistuminen hallitustyössä – Minna Metsälä, Harri Meller
 • 08.02. Toimiva ja osaava hallitus – Antti Urrila, Pauliina Mäkelä
 • 15.02. Start up- ja kasvuyritysten erityispiirteet – Reetta Keränen, Aleksis Nokso-Koivisto
 • 22.02. Yritysvierailuiden opit ja kopit –  Timo Soini, Marika Vuorenmaa
 • + virtuaaliset vierailut helmikuun kahdella ensimmäisellä viikoilla

 

OPINTOJAKSON SISÄLTÖ

Kurssi toteutetaan yhteistyössä kokeneiden hallitusammattilaisten kanssa sekä Hallituspartnereilta että Future Boardilta. Jokainen pääsee myös tutustumaan hallitustyöskentelyyn (virtuaalisen)vierailun kautta. Tänä vuonna mukana ovat mm. Tampereen Raitiotie Oy, Moment Ventures Oy ja Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausyksikkö. Käsiteltävät teemat ovat:

 • Hallituksen rooli yrityksen johtamisjärjestelmässä: tehtävät, vastuut ja hyödyt
 • Hallituksen rooli strategian rakentamisessa ja käytäntöön saattamisessa
 • UUTTA 2021: Viestintä ja brändäys hallituksen näkökulmasta
 • Onnistuminen hallitustyössä: Monimuotoisuus, vuorovaikutus ja päätöksenteko 
 • Startup yrityksen hallitustyöskentely: haasteet kasvuyhtiön eri kehitysvaiheissa
 • UUTTA 2021: Henkilöstön hyvinvointi, työnantajakokemus
 • Strateginen ennakointi hallitustyössä
 • Tutustuminen hallitustyöskentelyyn: hallitusjäsenten haastattelut

OPINTOJAKSON SUORITTAMINEN

Vaatimuksena luennot, kirjallisuus, yritysvierailu, tiimityöskentely sekä kurssin lopputyönä tehtävä oppimispäiväkirja, joka voi olla essee, blogiteksti, podcast tai video oppimastasi. Valitse lopputyössä, opintojakson alkukeskustelussa ja luennoilla hyödynnettävä kirjallisuus tältä listalta:

 • Hyvä hallitustyö; Erma, Rasila, Virtanen
 • Hallitustyöskentelyn käsikirja: Antti Hannula
 • Paranoidi optimisiti: Siilasmaa, Fredman
 • Hallituksen puheenjohtajan käsikirja: Virtanen-Salminen (2020)
 • Hallituspartnereiden blogitekstit
 • EVA: Neljä skenaariota Suomelle 2020-2028
 • HHJ Uutishuone
 • Artikkelit, julkaisut hallitustyöskentelystä
OPINTOJAKSON OSAAMISTAVOITTEET

Opintojaksolla opit ymmärtämään käytännön esimerkkien avulla, mikä on hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen kehitykselle ja menestykselle. Jakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on kiinnostus ymmärtää hallituksen rooli yrityksen johtamisessa sekä kehittää näkökulmia hallitustyöskentelyn toteuttamiseen. Voit poimia käytännön oppeja omaan yritystoimintaasi tai pohtia jakson sisällön avulla, voisiko hallitustyöskentely tulla kyseeseen oman urapolkusi varrella

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • kuvata hallituksen roolin ja työkentän yrityksen johtamisessa
 • hyödyntää kokemuksia menestyksestä tai haasteista omassa päätöksenteossasi 
 • arvioida omia vahvuuksiasi ja osaamistasi hallitustyöskentelyn haasteisiin 
 • haastatella hallitusammattilaista hänen vastuualueestaan 
ARVIOINTIKRITEERIT

Opintojakso on hyväksytty kun osoitat oppimispäiväkirjan tai muun erikseen sovitun raportin ja dialogin kautta ymmärtäväsi hallituksen aseman, roolin ja vaikutusmekanismit yrityksen johtamisessa. Olet perehtynyt jakson aihepiiriin sekä itsenäisesti että osana ryhmää (kirjallisuus, luennot, vierailut, haastattelut) ja pystyt kuvaamaan konkreettisin esimerkein hallitustyöskentelyn nykyhaasteita ja tulevaisuutta. 

Opintojakso on hylätty mikäli et ole osoittanut omaksuneesi jaksolla esitettyä hallitustyöskentelyn lisäarvoa, merkitystä ja keinovalikoimaa yrityksen johtamisessa. Suorituksen hylkäämisen peruste on liian vähäinen osallistuminen jakson teemojen käsittelyyn ja ratkaisuun.

ILMOITTAUTUMINEN

TAMK opiskelija: Pakki

TAU opiskelija: Ristiinopiskelupalvelun kautta

Opintojakson tunnus on NN00EK62-3003 .

 

OPINTOJAKSON OPETTAJA

Jos sinulla on kysyttävää Tulevaisuuden hallitusosaaminen – opintojaksosta, ota yhteyttä Marikaan.

Marika Vuorenmaa, marika.vuorenmaa@tuni.fi

Jaa: