Tulevaisuuden hallitusosaaminen

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00EK62-3003 | Kampus: | Toteutusajankohta: alkaen 11.01.2021

Tulevaisuuden hallitusosaamisen kurssilla pääset oppimaan hallitustyöskentelyn eri teemoja, kuten mikä hallituksen rooli on yrityksessä ja mihin sitä tarvitaan. Kurssilla on myös mukana hallitusosaamisen valmentajia, jotka kertovat kyseisistä teemoista.  Tämä kurssi sopii sinulle erityisesti, jos sinulla on intoa ja kiinnostusta kehittää erilaisia näkökulmia hallitustyöskentelyn toteuttamiseen sekä halua ymmärtää miksi hallitus on olemassa yrityksessä.

OPINTOJAKSON OSAAMISTAVOITTEET

Opintojaksolla opit ymmärtämään käytännön esimerkkien avulla, mikä on hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen kehitykselle ja menestykselle. Jakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on kiinnostus ymmärtää hallituksen rooli yrityksen johtamisessa sekä kehittää näkökulmia hallitustyöskentelyn toteuttamiseen. Voit poimia käytännön oppeja omaan yritystoimintaasi tai pohtia jakson sisällön avulla, voisiko hallitustyöskentely tulla kyseeseen oman urapolkusi varrella

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • kuvata hallituksen roolin ja työkentän yrityksen johtamisessa
 • hyödyntää kokemuksia menestyksestä tai haasteista omassa päätöksenteossasi 
 • arvioida omia vahvuuksiasi ja osaamistasi hallitustyöskentelyn haasteisiin 
 • haastatella hallitusammattilaista hänen vastuualueestaan 
OPINTOJAKSON SISÄLTÖ

Opintojakson jokaisella lähikerralla on valmentajana kokenut asiantuntija ja hallitustyöskentelijä Hallituspartnereiden tai Future Boardin jäsenistöstä. Käsiteltävät teemat ovat:

 • Hallituksen rooli yrityksen johtamisjärjestelmässä: tehtävät, vastuut ja hyödyt
 • Hallitus yrityksen eri tilanteissa ja vaiheissa
 • Hallituksen rooli strategian rakentamisessa ja käytäntöön saattamisessa
 • Onnistuminen hallitustyössä: Monimuotoisuus, vuorovaikutus ja päätöksenteko 
 • Startup yrityksen hallitustyöskentely: haasteet kasvuyhtiön eri kehitysvaiheissa 
 • Strateginen ennakointi hallitustyössä
 • Tutustuminen hallitustyöskentelyyn: hallitusjäsenten haastattelut 
   
AIKATAULU

Kurssi toteutetaan 11.1.-22.2.2021 maanantaisin, kello 12.15-16.

ARVIOINTIKRITEERIT

Opintojakso on hyväksytty kun osoitat oppimispäiväkirjan tai muun erikseen sovitun raportin ja dialogin kautta ymmärtäväsi hallituksen aseman, roolin ja vaikutusmekanismit yrityksen johtamisessa. Olet perehtynyt jakson aihepiiriin sekä itsenäisesti että osana ryhmää (kirjallisuus, luennot, vierailut, haastattelut) ja pystyt kuvaamaan konkreettisin esimerkein hallitustyöskentelyn nykyhaasteita ja tulevaisuutta. 

Opintojakso on hylätty mikäli et ole osoittanut omaksuneesi jaksolla esitettyä hallitustyöskentelyn lisäarvoa, merkitystä ja keinovalikoimaa yrityksen johtamisessa. Suorituksen hylkäämisen peruste on liian vähäinen osallistuminen jakson teemojen käsittelyyn ja ratkaisuun.

ILMOITTAUTUMINEN

TAMK opiskelija: Pakki

TAU opiskelija: Ristiinopiskelupalvelun kautta

Opintojakson tunnus on NN00EK62-3003 .

 

OPINTOJAKSON OPETTAJA

Jos sinulla on kysyttävää Tulevaisuuden hallitusosaaminen – opintojaksosta, ota yhteyttä Marikaan.

Marika Vuorenmaa, marika.vuorenmaa@tuni.fi

Jaa: