Y-portfolio

Opintopisteet: 10 | Tunnus: NN00FB40-3002 | Kampus: Keskusta, Hervanta, TAMK/Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 08.09.2020

Y-Portfolio on yrittäjyys- ja työelämätaitojen kokoelma eli portfolio, jonka avulla voit muuttaa näiden taitojen hankinnan ja kehittämisen opintopisteiksi (1-10 op). Toisin sanoen Y-Portfolio opinnollistaa yrittäjyysosaamista niiden tekemisten kautta, jotka kehittävät osaamistasi ja ymmärrystäsi yrittämisestä. Toiminta voi olla tapahtunut tai tapahtua liiketoiminnan, organisaatiokehittämisen ja/ tai muun yhteiskunnallisen kehittämis- ja muutostyön parissa.

Y-portfoliossa luot henkilökohtaisen suunnitelman, jonka käyt läpi jakson vastuuopettajan kanssa. Todennat myös osaamisen kehittymisesi vastuuopettajan kanssa sovitulla tavalla.

TAVOITTEET

Jakson suoritettuasi

 • ymmärrät yrittäjyyteen liittyviä ilmiöitä ja toimintatapoja
 • ymmärrät yritystoimintaa kokonaisuutena, ja osaat kehittää sitä
 • ymmärrät menestykselle tärkeitä osa-alueita, kuten tiimin osaamisen ja nopeiden kokeilujen merkityksen menestyvässä yritystoiminnassa
 • osaat nähdä mahdollisuuksia, visioida tulevaa, johtaa itseäsi ja kehittää luovuuttasi
 • osaat soveltaa hankkimaasi tietoa suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti.

Suoritustapoja ovat esimerkiksi oman yritysidean tai -toiminnan kehittäminen, toimiminen luottamustehtävässä yrittäjyyttä tukevassa organisaatiossa (vähintään puolen vuoden ajan), vapaaehtoistyö yrittäjyysyhteisössä tai osallistuminen ei-opinnollistettuun yrittäjyysvalmennukseen tai koulutukseen korkeakoulussa tai sen ulkopuolella. Esimerkiksi Tulevaisuuden työelämätaidot -kurssi (2 op).

OPINTOJAKSON SISÄLTÖ

Opintojakson sisältö määritellään opiskelijakohtaisesti yhdessä opintojakson vastuuopettajan kanssa. Sisältö perustuu henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. Opinnot voivat sisältää yrittäjyyteen liittyviä opintoja, kuten  työjaksoja, yhteistyöprojekteja tai oman yrityksen liiketoiminnan aloittamista, olemassa olevan liiketoiminnan kehittämistä ja erilaisten kokeilujen toteuttamista. Opintoihin voi sisältyä myös kirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä luentoja/seminaareja. Opintojaksolla laadit opintosuunnitelman ja raportoit tuloksista vastuuopettajan kanssa sovitulla tavalla.

Aloitustapaaminen (ryhmänä) joka periodissa

 • Tutustuminen yrittäjyyskompetensseihin
 • Y-portfolion suorittamistavat
 • Henkilökohtainen suunnitelma yrittäjyysosaamisen kehittämisestä
 • Aikataulutus ja toteuttamissuunnitelma

Oppimisen tuotoksen rakentaminen

 • Omalla tavalla toteutettu oppimistuotos: esimerkiksi
  • blogi
  • vlogi
  • “yrittäjyyden käsikirja”
  • esitelmä

Fasilitoidut reflektointitilaisuus (ryhmänä) joka periodissa

 • Dialogi ja palaute

Arviointikriteerit

Opintojakso on hyväksytty, kun olet osoittanut itsenäistä, tavoitteellista työskentelyä omien päämääriesi eteen. Olet muodostanut tavoitteet, työskennellyt niiden eteen ja arvioinut edistymistäsi määrällisesti ja laadullisesti.

Opintojakso on hylätty, mikäli et ole onnistunut suunnittelemaan ja tuottamaan oppimisen prosessia. Et ole suorittanut opintojaksoon liittyviä tavoitteita niin, että voisit itsenäisesti kuvata niiden merkityksen ja toimivuuden oman oppimisesi kannalta.

AIKATAULUT 2020-2021

Voit osallistua aloitustapaamiseen ja reflektointitilaisuuteen oman etenemisen mukaan, vaikka eri periodeissa. Voit siis esimerkiksi aloittaa Y-portfolion periodissa 1 ja osallistua reflektointitilaisuuteen periodissa 2.

Periodi 1: Aloitustapaaminen 8.9.2020, reflektointitilaisuus 6.10.2020, molemmat klo 14-17 TAMK Pääkampuksella Paja-tilassa (C1-23)

Periodi 2: Aloitustapaaminen 27.10.2020, reflektointitilaisuus 8.12.2020, molemmat verkkototeutuksena

Periodi 3: Aloitustapaaminen 12.1.2021, reflektointitilaisuus 16.2.2021

Periodi 4: Aloitustapaaminen 11.3., reflektointitilaisuus 22.4.2021

HUOM! Seuraamme koronatilannetta sekä korkeakouluyhteisön ohjeistuksia ja toteutamme tilaisuudet etänä tarpeen vaatiessa.

Ilmoittautuminen

TAMK opiskelija: Pakki
TAU opiskelija: Ristiinopiskelupalvelun kautta, joka avautuu 5.8.2020.

Opintojakson tunnus on NN00FB40-3002.

OPINTOJAKSON VALMENTAJA & OPETTAJA

Jos sinulla on kysyttävää Y-portfoliosta, voit olla yhteydessä Mariaan. Kurkkaa ensin useimmin kysytyt kysymykset Y-portfoliosta tämän sivun alaosiosta!

Maria Ruokonen, maria.ruokonen@tuni.fi.

Y-portfolion prosessi: 1. Aloitustapaaminen 2. Henkilökohtainen suunnitelma 3. Käy suunnitelma läpi valmentajan kanssa ja aloita sen toteuttaminen 4. Rakenna oppimistuotos 5. Osallistu reflektointitilaisuuteen

Usein kysytyt Y-portfoliosta

Voinko osallistua kurssille työparin tai tiimin kanssa?

Kyllä voit. Kurssilla jokainen luo oman henkilökohtaisen oppimis- ja toteuttamissuunnitelman, mutta voit toteuttaa sitä yhdessä parin/tiimin kanssa ja tehdä yhteisen oppimistuotoksen, johon jokainen tekee osuutensa.

Voinko opinnollistaa jo tapahtunutta yrittäjyyttä tai tekemistä?

Kyllä voit. Kurssilla laadit henkilökohtaisen suunnitelman, johon voit sisällyttää jo tekemääsi toimintaa.

Voinko aloittaa kurssin milloin vain?

Kyllä voit. Voit hypätä mukaan joka periodissa oleviin aloitustilaisuuksiin.

Kuinka pitkään kurssia voi suorittaa?

Riippuu omasta tilanteestasi ja tavoitteistasi. Henkilökohtaisen suunnitelmaan laadit myös aikatauluksen tekemisellesi. Tarvittaessa saat valmentajan apua tähän.

Voinko sisällyttää Y-portfolioon projekteja tai valmennuksia, joista en muuten saa opintopisteitä?

Kyllä, jos ne tukevat yrittäjyysosaamisesi kehittymistä. Y-portfolioon sopii oman idean tai yrityksen kehittämisen lisäksi esim. toimiminen luottamustehtävässä tai vapaaehtoisena yrittäjyyttä tukevassa organisaatiossa tai osallistuminen ei-opinnollistettuun yrittäjyysvalmennukseen korkeakoulussa tai sen ulkopuolella.

Minkälainen oppimistuotoksen tulisi olla?

Oppimistuotos tukee omaa oppimistasi ja kehittymistäsi. Voit valita itsesi näköisen tavan sen tekemiseen. Se voi olla esimerkiksi blogi, vlogi, podcast, käsikirja, esitelmä/esitys tai raportti.

Jaa: