Kollektiivista voimaa – Oma osuuskunta tuo vipuvartta työmarkkinoille

IDEA – Yrittäjämäistä asennetta, tässä sitä oppii, pohti ympäristöpolitiikan ja aluetieteiden tuore maisteri Aino Hatakka allekirjoittaessaan yrityksen perustamissopimuksen kesällä 2016. Tampereen yliopiston uunituoreissa Y-kampuksen tiloissa oli juuri syntynyt kahdenkymmenen opiskelijakaverin kollektiivi, Osuuskunta Regio.

– Yhdyskuntakehittämisen asiantuntijoina tarjoamme monipuolista ympäristö- ja kaupunkisuunnittelun projektiosaamista nopeista ideointityöpajoista aina täysimittaisten hankkeiden toteutukseen, kertoo Hatakka.

Tuoreet näkökulmat ja havainnollistava tiedon kokoaminen ja esittäminen ovat Region tunnusmerkkejä. Kokeileva kollektiivi uskoo vahvasti vertaisoppimiseen. Vaikka Hatakan mukaan yrittäjyys oli kaikille uusi asia, tuntui osuuskunnan perustaminen luontevalta jatkeelta opinnoille.

– Yrittäjyys kuulostaa tosi isolta asialta, mitä se ei välttämättä ole. Meillä idea lähti liikkeelle hyvästä porukasta. Opintoihimme kuuluu paljon projektiluontoisia töitä ja tiimityöskentely on ollut antoisaa ja laadukasta. Valmistumisen lähestyessä virisi ajatus, että yhdessä olisi kiva tehdä projekteja jatkossakin oman toimen ohella, ja jakaa samalla työelämässä opittuja taitoja muille, kuvaa Hatakka.

 

Monipuolinen osaaminen luo mahdollisuuksia

Ei käy myöskään kiistäminen, etteikö osuuskuntamuotoinen kollektiivi sopisi hyvin tämän hetkisiin työelämän tarpeisiin. Hatakan mukaan Regio on herättänyt paljolti kiinnostusta.

– Ympäristö- ja aluepolitiikan työtehtävät ovat yhä useammin projektiluontoisia, ja alalla on kova kilpailu. Region valtteja ovat monipuolinen osaaminen, joustavuus ja nopeus. Voimme tarttua projekteihin ketterästi ja viedä ne läpi nopeallakin aikataululla.

Takana on jo ensimmäinen, Tampereen kaupungin raitiotiehankkeeseen liittynyt työprojekti, ja osuuskunta on rekisteröintivaiheessa. Oman idean likoon laittaminen on poikinut paitsi arvokasta työkokemusta myös monia uusia kontakteja.

– Tähän mennessä yrittäjyys on ollut opintomatka oman osaamisen tunnistamiseen, tuotteistamiseen ja markkinointiin. Yrittäjämäisen asenteen oppiminen on työelämän kannalta arvokasta, vaikkei itse perustaisikaan yritystä, summaa Hatakka.

 

Pienestäkin pääsee liikkeelle

Tuumasta kannattaa tarttua toimeen, vaikkei yrittäjyyttä olisikaan opiskellut. Hatakan mukaan ala kuin ala sopii yrittäjyyteen – mielikuvitus ja avoin asenne riittävät. Kiitosta kerää myös Y-kampukselta saatu tuki ja vinkit.

– Oman idean kanssa kannattaa lähteä liikkeelle sopivin askelin. Meille osuuskunta oli turvallinen tapa aloittaa matka. Yrittäjyyttä on monenlaista ja pienestäkin voi syntyä isoa. Itseluottamus kasvaa askel askeleelta omaan itseen ja tekemiseen. Samalla ajatus vahvistuu ja selkiytyy. Ja suuntaahan voi tarvittaessa muuttaa, rohkaisee Hatakka.

Jaa: