Mikä ihmeen mentori?

Antti Leponiemi on saanut Y-kampuksen kautta mentorin ja onnistunut sitä kautta saamaan neuvoja ja vinkkejä omaan yritystoimintaansa. Antti opiskelee yhteiskuntatutkimusta Tampereen yliopistolla, ja hänen yrityksensä, Lepomieli, tarjoaa asiakkailleen hyvinvointivalmennuksia. Mutta millaista apua mentorista oikein on? Lue lisää Antin kokemuksista tästä tarinasta.

Antti Leponiemi vaipuu ajatuksiinsa. “Taisin laittaa Y-kampukselle sähköpostia, ja siitä se alkoi”, Antti muistelee. Hän on saanut Y-kampuksen kautta mentorin ja onnistunut sitä kautta saamaan neuvoja ja vinkkejä omaan yritystoimintaansa. Antin yritys, Lepomieli, tarjoaa hyvinvointivalmennuksia tai niin kuin Antti toteaa, “iloa ja keveyttä elämään”.

Antti on toiminut yrittäjänä jo viitisen vuotta, mutta päätyi viime syksynä aloittamaan yhteiskuntatutkimuksen opinnot Tampereen yliopistolla. Kuten arvata saattaa, Antilla on paljon kokemusta hyvinvointiin liittyvistä asioista ja hän on tutkinut aihetta monelta kantilta. Hän vietti mm. hetken aikaa Guatemalassa ja oli siellä shamaanin oppipoikana. Yhteiskuntatutkimuksen opinnot ovat avanneet myös hyvinvointiin liittyvien asioiden teoreettista ja yhteiskunnallista puolta ja laajentaneet tietyllä tapaa omaa maailmaa.

Antti kertoo kuulleensa Y-kampuksen toiminnasta yliopistolla, ja tutustuttuaan asiaan hän päätyi ottamaan sinne yhteyttä. Hänet kutsuttiin aluksi haastatteluun tai “kartoituskeskusteluun”, jossa juteltiin Antin yritystoiminnasta ja keskusteltiin siitä, millaisiin asioihin hän kaipaisi tukea. Tämän jälkeen Y-kampukselta suositeltiin hänelle mentoria, jonka kanssa yhteydenpitoa jatkettiin.

Antti on tavannut mentorinsa nyt kolme kertaa. He ovat tavanneet suunnilleen kerran kuukaudessa, joten homma on oikeastaan vielä alkutekijöissään. Antti myöntää, ettei mentoroinnin alkaessa oikein tiennyt, mitä odottaa tai mitä mentorointi oikeastaan on. Nyt muutaman tapaamisen jälkeen hänelle on paremmin selkeytynyt, mitä hän voisi mentorilta tarvita. Ja siitähän se mentorointi lähtee, omista tarpeista.

Antin mentori on koodausyrityksestä eli toimiala on aika kaukana siitä, mitä Lepomieli tekee. Hän myöntää pohtineensa, olisiko hyödyllistä, jos alat olisivat lähempänä toisiaan, mutta kertoo kuitenkin, että silloin tällöin on tosi hyvä, että “ihan täysin erilaiset maailmat kohtaavat”. Antin mentorilla on paljon osaamista myynnistä, ja varsinkin Lepomielen myynnilliseen puoleen hän on saanut paljon neuvoja ja kehitysajatuksia. Mentorin verkostojen avulla Antti on myös päässyt kehittelemään ryhmävalmennukseen liittyvää pilottia, joka on hänelle uusi aluevaltaus. Verkostojen myötä Antti on saanut uusia suosituksia ja apua palvelujen tuotteistamiseen.

“Hyvä mentori on kannustava ja osaa kuunnella. Sellainen, joka osaa kysyä hyviä kysymyksiä ja auttaa välttämään mahdollisia sudenkuoppia”, Antti pohtii. Kun kysyn, millaisissa tilanteissa mentorin hankkimista kannattaa harkita, hän tuumaa: “Aina on hyvä hetki mentorille!” Antin mielestä mentori voi toisaalta auttaa itsetutkiskelussa, jos ei ihan tarkalleen tiedä, mitä voisi lähteä tekemään, mutta toisaalta mentorista voi olla apua myös silloin, kun on selkeä tavoite kirkkaana mielessä, jota kohti haluaa pyrkiä. “Jos on selkeä tavoite ajatuksissa, etsi sellainen ihminen, joka on jo saman tavoitteen saavuttanut”, Antti neuvoo. “Jos taas etsit vasta ideoita yritystoimintaan, ulkopuoliselta voi saada hyviä ajatuksia, sillä hän katselee maailmaa eri näkökulmasta.”

Ammattinsa ja yritystoimintansa puolesta Antti uskoo, että voisi hyvin joskus tulevaisuudessa toimia itsekin mentorina jollekin. Kun on omaa kokemusta yksinyrittäjyydestä ja kun on omassa ammatissaan keskittynyt auttamaan ihmisiä, on varmasti hyvät eväät myös mentorointiin. Miten hallita stressiä tai uupumusta? Mikä auttaa jaksamaan omassa työssä? Kullanarvoista osaamista kelle tahansa, mutta varmasti näistä asioista olisi hyötyä myös mentorina toimiville.

 

Mentoreita ja mentoroitavia on varmasti yhtä moneen junaan kuin ihmisiä ylipäätään. Se, että millainen mentori omiin tarpeisiin sopii selviää varmasti vain kokeilemalla. Antti antaa kuitenkin muutaman yleispätevän vinkin, jotka kannattaa pitää mielessä silloin kun ryhtyy tekemään mentorin kanssa yhteistyötä:

  1. Ole mentorillesi rehellinen ja puhu avoimesti.
  2. Luota mentoriin.
  3. Luota myös itseesi, ja muista että mentori ei voi tehdä virheitä puolestasi.

 

Lue lisää Y-kampuksen mentorointipalveluista osoitteesta: https://www.y-kampus.fi/yrittajyys/mentorit-ja-sparraus/

Lue lisää Lepomielestä: https://lepomieli.fi/

Jaa: