Omannäköisistä yrittäjyysopinnoista rohkeutta ja luottamusta

Y-portfolio on loistava tapa suorittaa yrittäjyysopintoja joustavasti, itsenäisesti ja käytännöllisesti. Jos mietit, että miksi sinun kannattaisi kokeilla Y-portfoliota, lue eteenpäin!

Y-portfolio suunnitellaan juuri sinun yksilöllisiä tavoitteitasi mielessä pitäen yhdessä valmentajan kanssa. Y-portfolion ideana on kerätä ja kehittää omia yrittäjätaitojasi, vaikkapa lukemalla kirjoja tai käymällä tapahtumissa ja raportoit saamistasi opeista. Valinta on sinun! Et jää yksin opintojakson aikana, sillä saat kuitenkin tukea Y-kampuksen valmentajilta. Riippuen kuinka laajasti haluat kerätä ja kehittää omia taitojasi, voit saada jopa 10 opintopistettä Y-portfoliosta. Opintojakson lopulla keskustelet opeista mitä olet Y-portfoliosta saanut ja reflektoit oppimaasi keskustelun eli dialogin avulla. Y-portfolion voi suorittaa myös yhdessä kaverin kanssa, jos yksintyöskentely ei nappaa! Hyvä esimerkki Y-portfolion suorittamisesta yhdessä ovat neljännen vuoden elokuva- ja TV-alan opiskelijat Jenita Laine ja Jonna Ahvonen, jotka kertovat heidän omat kokemuksensa Y-portfoliosta.

Odotuksena lisää rohkeutta ja uskallusta

Jenita ja Jonna kertovat heidän alansa olevan hyvin yrittäjäpainotteista, joten he halusivat saada mahdollisimman paljon tietoa yrittäjyydestä ja päättivät sukeltaa heti Y-portfolion syövereihin. Molempien odotukset Y-portfoliosta olivat erilaiset: Jenitan lähipiirissä ei yrittäjiä ole ollut, joten yrittäjyys ei ole tullut tutuksi niin hyvin. Jonnalla taas on kokemusta yrittäjyydestä, sillä hänen isänsä on toiminut yrittäjänä kuusi vuotta ja Jonna on päässyt seuraamaan sivusta minkälaista yrittäjyys on. Jenita ja Jonna odottivat, että kurssi toisi heidän omat vahvuutensa ja heikkoutensa esille yrittäjyyden suhteen. He halusivat onnistua luomaan kurssin kautta pohjaa yrittäjyydelle, keräten tietoa mihin voisivat olla yhteydessä yritystä perustettaessa ja mistä he voisivat löytää apua tilanteen vaatiessa. Opiskelijat tahtoivat myös saada rohkeutta ja uskallusta yrityksen perustamiseen, ja luottoa vastoinkäymisistä selviämiseen.

 

Monipuolinen sisältö oppimisen välineenä

” Olemme haaveilleet yhteisestä yrityksestä, mikä ajoikin meidät Y-kampuksen opintoja kohti”, Jenita ja Jonna kertovat. He laativat yhdessä suunnitelman, miten opinnot suoritetaan, sekä aikataulun, jotta opiskelutahti pysyisi tasaisena. He päättivät suorittaa täydet kymmenen opintopistettä, jotta saisivat mahdollisimman monipuolista sisältöä. He kävivät muutamassa Ensimetrin järjestämässä seminaarissa, joista he kirjoittivat myös raportit. He hyödynsivät myös CampusOnlinen tarjoamia verkkokursseja ”Yrittäjäminä ja sen kehittäminen”, jossa keskityttiin yrittäjyyden vahvuuksiin ja heikkouksiin ja itsensä kehittämiseen, ja ”Ideasta yritykseksi”, joka painottui enemmän oman yrityksen perustamiseen ja mitä kaikkea siihen vaaditaan sekä hahmottelemaan pohjaa omalle yritykselle. He lukivat näiden lisäksi kolme yrittäjyyteen pohjautuvaa kirjaa omien mielenkiintojen mukaan, joista he kirjoittivat raportit. Opiskelijat mainitsevat kirjan Taivas + Helvetti, josta he saivat rohkeutta suunnata omia unelmia kohti.

 

Haasteista irti vain positiivista

Haasteilta Jenita ja Jonna eivät välttyneet. He kohtasivat muun muassa sen, että seminaarit mihin he olisivat halunneet osallistua, olivat vain yrittäjille, mutta siitä huolimatta löytyi muutama missä he pääsivät käymään. He olisivat halunneet käydä myös heidän oman alansa tuottajien tapahtumassa, mutta se peruttiin järjestäjien toimesta. Koronatilanne hankaloitti myös lisää, sillä podcastin teko jäi kesken. He kuitenkin lukivat yhden kirjan lisää ja kirjoittivat blogikirjoituksia podcastin sijasta. Haasteet eivät Jenitaa ja Jonnaa haitanneet, vaan he löysivät uusia ratkaisuja, ja pääsivät sisällyttämään uudenlaista sisältöä Y-portfolioonsa.

 

Vahvuutta yhdessä työskentelystä

Jenitan ja Jonnan uteliaisuus itsenäisyyttä, vapautta ja vastuuta kohtaan heijastuivat jo Y-portfolion opinnoissa, sillä he saivat itse valita vapaasti, miten kurssin suorittavat. ”Yksi Y-portfolion vahvuuksista olikin se, että saimme päättää montako opintopistettä haluamme suorittaa ja millä tavoin, ja näin pääsimme muokkaamaan opinnoista meidän näköisemme”, Jenita ja Jonna kertovat. He myös mainitsevat, että ”jokainen opiskelija alasta riippumatta pystyy saamaan kurssista paljon irti, suunnittelemalla opinnot niin, että hyötyy niistä myös opiskelemansa alan näkökulmasta.”

 

Jenita ja Jonna pitivät siitä, että kurssin opiskelu oli hyvin itsenäistä. Heille vahvuus oli siinä, että heillä oli toisensa ja kurssin pystyi suorittamaan yhdessä, jonka he kokivat hyödylliseksi tulevaisuudessa, kun yhteinen yritys perustetaan. He kehottavat opiskelijoita osallistumaan kurssille, vaikka kurssin itsenäisyys mietityttää: kurssin opettajan kanssa voi järjestää tapaamisia omien tarpeiden mukaan tai suorittaa kurssi yhdessä kaverin kanssa. Kurssin aikana Jenita ja Jonna pystyivät luottamaan siihen, että ongelmia kohdatessa, sai aina tukea kurssin opettajalta.

 

Hauskana asiana Y-portfolion teossa Jenita ja Jonna mainitsevat podcastien teon, sillä jaksojen aikana he pääsivät juttelemaan omista näkökulmistaan ja oppimistaan asioista. Ja oli heillä hauskaakin jaksoja tehdessä!

 

Y-portfoliosta käytäntöön

Jenita ja Jonna kertovat, että kurssin myötä heidän mieleensä on jäänyt monia asioita, kuten mihin ottaa yhteyttä, kun perustaa yritystä, mitä kautta saa rahoitusta ja tukea, sekä ylipäätänsä mistä yrityksen perustaminen alkaa. He suunnittelivat myös omaa yrittäjyyspolkua, joka auttoi heitä selvittämään milloin heidän olisi parasta lähteä perustamaan yritystä. Kurssit, joita he tekivät Y-portfolion aikana, opettivat erityisesti heille heidän omat vahvuutensa. Nämä kurssit auttoivat Jenitaa ja Jonnaa tiedostamaan heidän omat piirteensä, sen miten he voivat lähteä kehittämään omia taitoja ja piirteitä kohti yrittäjyyttä. ”Saimme kurssiilta uskallusta, rohkeutta ja luottamusta, sekä varmuutta siihen, että meistä on yrittäjiksi ja pystymme lähtemään kohti omaa yritystä”, Jenita ja Jonna kiteyttävät.

 

Heräsikö kiinnostus Y-portfoliota kohtaan? Uusi Y-portfolio toteutus alkaa joka periodissa. Lue lisää ja ilmottaudu mukaan!

Jaa: