Y-portfolio – opiskelijalta opiskelijoille

Havahduimme Y-kampuksen tiimissä siihen, että Y-portfolio täyttää nyt kokonaisen vuoden! Y-portfolion avulla opiskelijat ovat voineet opinnollistaa omaa toimintaansa opintojen ulkopuolella ja saamaan opintopisteitä suoritetuista yrittäjyyshaasteista ja yrittäjyystaitojen kehittämisestä. Y-portfolion tekee ainutlaatuiseksi myös, se että kurssi on syntynyt suoraan opiskelijan omasta ajatuksesta.

Idean synty

Santeri Tuovila toi idean esille toimiessaan Y-kampuksella Student Activatorina vuosina 2016-2018. ”Ajattelin, että on palkitsevaa, kun opiskelijat pääsevät kertomaan ajan kanssa kaikesta siitä mitä tekevät opintojen ulkopuolella. Tämä loisi tekijäyhteisöä yliopiston sisälle. Se kiinnosti ja Y-portfolio vaikutti helpolta tavalta päästä lähemmäs tavoitetta” Santeri kertoo.

Koska idea on tullut opiskelijalta Tampereen korkeakouluyhteisössä, on myös Y-portfolio räätälöity juuri opiskelijoiden tarpeet huomioiden.

 

Kehittämisprosessi

Santeri kertoo, että hän oli itsekin mukana kehittämisprosessissa. Monet keskustelut Y-portfolion starttaamisesta johtivat siihen, että idea selkeästi haluttiin eteenpäin. ”Mietimme Y-tiimin sisällä, miten Y-portfolio voitaisiin toteuttaa, kuka sitä ohjaa, missä rekisteröidään opintopisteet, sekä millainen kurssikuvaus sille tulisi tehdä” Santeri muistelee. Sparrailun ja mietinnän jälkeen Y-portfolio esiteltiin opetushallinnossa, josta tuli hyväksytty päätös, sekä jatko-ohjeet 15 minuutin esittelyn jälkeen. Esittelyn tukena toimi Turusta löytyvä yrittäjyyspassi, joka oli hyvä vertailukohde tulevan Y-portfolion toimivuudesta.

 

Miltä tuntui olla itsesuunnittelemallaan kurssilla?

Santeri osallistui myös itse Y-portfolioon, kun kurssille pääsi mukaan. Santeri kertoo, että osallistuminen kurssille tuntui hyvältä. Hän pääsi antamaan panoksensa kurssille ja reflektoimaan omia viidennen opintovuoden kokemuksiaan. Santeri mainitsee, että Y-portfolion reflektointisessioon osallistuneet olivat jopa vähän ihmeissään siitä, mitä kaikkea voi saada aikaan, kun vain lähtee tekemään. Erityisesti vuoden sisällä, missä ajassa Santeri itse suoritti Y-portfolion.

Santeri haluaa antaa erityiskiitoksen Y-kampus tiimin valmentajalle, Maria Ruokoselle. ”Maria liitti EntreCompin mukaan kurssiin, ja sen kautta opin käsittämään omia yrittäjän ja johtajan taitojani, sekä myös analysoimaan niiden ihmisten osaamista, joiden kanssa olen tekemisissä ja näin ollen myös mukautumaan.”

 

Jatko

Santeri kertoo, että Y-portfolio on hyvä alku, jota voi lähtee kehittämään eteenpäin, ja hän toivookin, että päästäisiin yhä pidemmälle itseohjautuvissa ja yhteisöllisissä oppimismuodoissa.

Y-portfolio onkin saavuttanut paljon vuoden aikana: kurssille on osallistunut yli 80 opiskelijaa ja opintopisteitä on jaettu jo 300! Y-portfoliosta on myös lähtenyt monet liikeideat kukkimaan ja se on myöskin antanut tukea ja itsevarmuutta tuleville nuorille yrittäjille.

Jenita ja Jonna kertoivat omassa tarinassaan, että ”Saimme kurssilta uskallusta, rohkeutta ja luottamusta, sekä varmuutta siihen, että meistä on yrittäjiksi ja pystymme lähtemään kohti omaa yritystä.” 

Timur ja Tao taas omassa Y-kampus-tarinassaan kehuivat Y-portfolion itsenäistä suoritustapaa ja kuinka se reflektoi millaisia he ovat.

Y-portfoliosta on moni eri alan yrittäjä ottanut vauhtia:

D&K Nordic Oy

Ilmaisuvaivoja – podcast (https://www.instagram.com/ilmaisuvaivojapodcast/?hl=fi )

Kind Optical (https://www.kindoptical.fi )

Apuwa (https://www.apuwa.fi )

Digitaitajaksi (https://www.digitaitajaksi.fi )

Hive Gaming Lounge (https://www.hivetampere.gg )

Matturi (https://www.facebook.com/matturimatonpesu/ )

Medified (https://www.medified.fi )

Ohjauslanka (https://ohjauslanka.fi )

Jaa: