Sprint Online 1.0 – uuden kokeilua ja onnistumisia!

Sprint Online on 48 tunnin toteutus, jossa Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston opiskelijat tuottavat ratkaisuideoita yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin. Ensimmäisessä pilottitoteutuksessa oli mukana 11 eri alojen opiskelijaa sosionomin ja liiketalouden koulutusohjelmista sekä lääketieteen, tietojenkäsittelytieteen ja logopedian tutkinto-ohjelmista. Kolme monialaista tiimiä työskentelivät 48 tunnin ajan Mielenterveyden keskusliiton antaman haasteen parissa.

Sprint Online 1.0 osallistujia

Pilottitoteutuksen kokemuksia

Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijat ideoivat pilottitoteutuksessa 6.-8.4.2020 Y-kampuksen valmentajien avustuksella uusia muotoja masennukseen ja muihin mielenterveyden häiriöihin sairastuneiden tukemiseen yhdessä Mielenterveyden keskusliiton kanssa. Koronatilanteen aiheuttama epävarmuus ja ahdistus vaativat uusia keinoja erityisesti nuorten aikuisten tukemiseen.

”Nuoret aikuiset ymmärtävät usein parhaiten, mitä toiset nuoret aikuiset saattavat haastavassa tilanteessa tarvita. Siksi yhteistyö opiskelijoiden kanssa meille luontevaa ja hyvä mahdollisuus kehittää toimintaamme.”
– Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja

”Hienoa, että tärkeä teema on Sprintissä mukana ja että Mielenterveyden keskusliitto panostaa myös aikaa opiskelijatiimien sparraukseen. Työskentely on ollut tiivistä, mutta lyhyessäkin ajassa voi saada paljon aikaan.”
– Jussi Kurikka, lääketieteen opiskelija

Tuloksena 48 tunnin työskentelystä syntyi kolme erilaista ratkaisuideaa, joilla kohderyhmälle tarjotaan rutiineja ja onnistumisen kokemuksia arjen helpotukseksi. Mukana oli empaattinen idea personoiduista postikorteista, yhteisöllisesti syntyvä taideteos sekä yhteisöllinen toimintamalli, joka toimii erilaisilla käyttöalustoilla.

Ratkaisujen kautta haluttiin löytää helpotusta siihen, miten voidaan huolehtia marginaalissa olevista, jotta syrjäytymisen sijaan he pääsisivät osaksi tulevaa nousua. Tällä on myös suuri taloudellinen merkitys inhimillisen kärsimyksen vähentämisen lisäksi.

Kohti seuraavia kokeiluja

Onnistuneen pilotin jälkeen Sprint Innovation Festivalin projektitiimi ja Y-kampuksen valmentajat ovat arvioineet kokemuksia, haastatelleet pilottiin osallistuneita opiskelijoita ja tehneet tietojen pohjalta hienosäätöä Sprint Online -toimintamalliin. Nopeaa reagointia mahdollistava ja opiskelijoiden tuoreita näkemyksiä tarjoava yhteistyön malli on mielekäs vaihtoehto uuden ja yllättävän haasteen edessä olevalle toimeksiantajalle. Tampereen korkeakouluyhteisön opiskelijalle, jonka kalenterissa on tilaa hypätä mukaan intensiiviseen ja monialaiseen oppimiskokemukseen, Sprint Online tarjoaa mahdollisuuden päästä hyödyntämään omaa osaamistaan yhteiskunnallisesti merkittävien haasteiden ratkaisemisessa.

“Hyvin järjestetty sprintti kaiken kaikkiaan! Aihe oli mielenkiintoinen ja konkreettisten ratkaisujen kehittäminen motivoivaa.”
 – opiskelija, joka osallistui Sprint Online 1.0. -toteutukseen

Seuraava Sprint Online on jo kalenterissa!
Sprint Online 2.0 järjestetään 18.-20.5.2020.

Lisätiedot

Sprint Innovation Festival
Sari Ruskeeniemi, projektipäällikkö, sari.ruskeeniemi@tuni.fi

Jaa: