Tutustu 2020-2021 opintotarjontaan!

Y-kampus tarjoaa yrittäjyyteen innostavia ja työelämätaitoja kehittäviä opintoja kaikille TAMK:n ja Tampereen yliopiston opiskelijoille, alasta ja vuosikurssista riippumatta. Voit valita yhden toteutuksen tai koostaa useammasta palasesta omaan opinto-ohjelmaasi sopivan kokonaisuuden. Kurssit on jaettu kolmeen kategoriaan:

 • Innostu ja perehdy – tutustu yrittäjyyteen ja kehitä työelämätaitojasi
 • Harjoittele projekteissa – syvennä taitojasi ja hyödynnä osaamistasi oikeiden haasteiden parissa
 • Koeponnista ideasi – vie liikeideasi tai yrityksesi seuraavalle tasolle

Y-kampuksen kursseilla kehität itsellesi taitoja, joista on hyötyä niin opinnoissa kuin työelämässä:

Aloitteellisuus | Ongelmanratkaisutaidot | Kriittinen ajattelu | Luovuus |Itsetuntemus | Itsensä johtaminen | Empatia ja rehellisyys |Tiimityöskentely | Vuorovaikutustaidot |Esiintymistaidot | Neuvottelutaidot | Uteliaisuus ja kokeilu

Tullessasi Y-kampuksen kursseille sinulla ei tarvitse olla omaa liikeideaa tai yritystä. Monet Y-kampuksen kursseista sopivat erinomaisesti työelämätaitojen kasvattamiseen ja itsensä kehittämiseen. Opiskellessasi Y-kampuksella kasvatat verkostoasi eri puolilta korkeakouluyhteisöä ja opit työelämän kannalta arvokkaita taitoja, joita et perusopinnoissasi välttämättä pääse kartuttamaan. Bonuksena saatat saada kipinän myös oman liikeidean kehittelyyn!

Opintojen lisäksi Y-kampus tarjoaa sparrausta ja mentorointia yrittäjyyteen ja oman unelmatyön muotoiluun.

Ilmoittautuminen periodi 1:n kursseihin alkaa kesäkuussa.

INNOSTU JA PEREHDY

Tutustu yrittäjyyteen ja kehitä työelämätaitojasi näillä kursseilla.

Johdatus yrittäjyyteen

Kurssilla kuulet eri alojen yrittäjien inspiroivia tarinoita omasta urastaan. Opit yrittäjyydestä ja ideoinnista, muutoksesta ja siihen adaptoitumisesta, yrittämisen haasteista ja erilaisista yrittäjyyden tavoista. Kurssi koostuu verkkoluennoista ja oppimistehtävistä. Vierailevina luennoitsijoina omia yrittäjätarinoitaan jakavat muun muassa Antti Merilehto, Anna Juusela ja Anssi Rantanen.

PERIODI 1 | SUOMI JA ENGLANTI | 5 OP

Itsetuntemus työelämätaitona

Kurssilla pohditaan persoonallisuuden vaikutusta työkäyttäytymiseen ja tutustutaan oman persoonan vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin. Kurssilla käsitellään myös psykologista pääomaa.

Kurssi tarjoaa

 • mahdollisuuden kehittää itsetuntemustaan
 • keinoja ymmärtää erilaisia vuorovaikutustyylejä
 • kykyä kehittyä tekemään parempaa tiimityötä
PERIODI: TARKENTUU MYÖHEMMIN | SUOMI | 5 OP

Palvelumuotoilu liiketoiminnan kehittämisessä

Kurssilla perehdyt käyttäjäkeskeiseen ajatteluun yritystoiminnan kehittämisessä. Tutustut palvelumuotoilun erilaisiin työkaluihin ja toimintatapoihin. Kurssi on verkkototeutus, jonka aikana voit kehittää omaan työhön tai kiinnostukseen liittyvää aihetta.

Kurssilla

 • saat perusymmärryksen palvelumuotoilusta (service design)
 • kokeilet työmenetelmiä oikean tilanteen ratkaisussa
 • opit fasilitoinnin perusperiaatteet
PERIODI: TARKENTUU MYÖHEMMIN | SUOMI | 5 OP

Tulevaisuuden hallitustyöskentely
Pääset tutustumaan hallitustyöskentelyn merkitykseen yrityksen kehittämisessä ja kuulet käytännön esimerkkeihin hallituksen roolista yrityksen johtamisessa. Opintojakso tuotetaan yhdessä Hallituspartnereiden ja Future Boardin kanssa.

Kurssilla

 • saat käytännön läheistä tietoa siitä, kuinka hallitus toimii
 • opit arvioimaan ja kehittämään omia valmiuksiasi toimia organisaation hallituksessa
 • tutustut vierailun kautta toimivan hallituksen työskentelyyn
PERIODI 3 | SUOMI | 5 OP

HARJOITTELE PROJEKTEISSA

Syvennä taitojasi ja hyödynnä osaamistasi monipuolisissa projekteissa, joissa pääset ratkomaan aitojen yritysten haasteita monialaisissa tiimeissä.

Sprint Innovation Festival
Sprint Innovation Festivalilla monialaiset opiskelijatiimit luovat ratkaisuideoita yritysten sekä organisaatioiden aitoihin haasteisiin.

Opiskelijana

 • opit taitoja, joita työnantajat arvostavat
 • luot verkostoja ja parannat mahdollisuuksiasi työllistyä
 • opit innovointiprosessin, jonka avulla ratkot arkipäivän ongelmia jatkossakin
 • kerrytät opintopisteitä erilaisella ja hauskalla tavalla

Tutustu Sprint Innovation Festivaliin!

PERIODI 2 | SUOMI JA ENGLANTI| 2-5 OP

Innovaatiohaasteet

Innovaatiohaasteissa ratkotaan tiimityönä aitoja työelämän haasteita yhdessä yrityskumppaneiden kanssa sparraten. Opit idean konseptointia, tärkeitä työelämätaitoja, kuten esiintymistä ja verkostoitumista, ja tiimissä toimimista. Kurssi koostuu ideointiprosessista, siihen liittyvästä kirjallisesta materiaalista ja sen esittelystä. Haasteena voi olla vaikkapa toimialan kestävä kehitys tai koronakriisin muovaamat markkinaolosuhteet.

PERIODIT 1,2,3,4 | SUOMI JA ENGLANTI| 1-10 OP

Y-portfolio 

Y-Portfolio on yrittäjyys- ja työelämätaitojen portfolio, jonka avulla voit opinnollistaa yrittäjyysosaamista niiden aktiviteettien kautta, jotka kehittävät kompetenssejasi ja yleisymmärrystäsi yrittämisestä niin liiketoiminnan, organisaatiokehittämisen kuin muun yhteiskunnallisen kehittämis- ja muutostyön parissa.

Y-portfoliota tekemällä opit

 • ymmärtämään yrittäjyyteen liittyviä ilmiöitä ja toimintatapoja ja liiketoimintaa kokonaisuutena
 • kehittämään yritystoimintaa
 • ymmärtämään menestykselle tärkeitä osa-alueita, kuten tiimin osaamisen ja nopeiden kokeilujen merkityksen menestyvässä liiketoiminnassa
 • näkemään mahdollisuuksia ja visioimaan tulevaa
 • johtamaan itseäsi, kehittämään luovuuttasi sekä
 • soveltamaan hankittua tietoa suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti.
PERIODIT 1,2,3,4 | SUOMI JA ENGLANTI| 1-10 OP

C-Lab 
C-Lab on 8 viikon sprintti, jonka aikana tuote- tai palveluideaa kehitetään demosta kohti konkreettista lanseeraussuunnitelmaa. Opiskelijat työskentelevät monialaisena tiiminä, joka yhteistyössä idean kehittäjän kanssa tekee erilaisia oppimistehtäviä ja lanseeraussuunnitelmaa yhdessä idean kehittäjän kanssa, valmentajan sparraamana.

C-Labissa opit

 • ymmärtämään kaupallistamisen eri vaiheita
 • soveltamaan tietoa ja moderneja liikeidean kehittämistyökaluja kehittämisessä
 • kehittämään ketterästi ja asiakaskeskeisesti ideaa kohti kaupallistamissuunnitelmaa
 • toimimaan monialaisessa tiimissä eri osaamisia hyödyntäen ja
 • kehittämään resilienssiä, luovuutta, itsensä johtamisen taitoja sekä yhteistyötaitoja.
PERIODIT 2, 4 | SUOMI JA ENGLANTI| 5 OP

 

KOEPONNISTA IDEASI

Sinulle on jo liikeidea tai mahdollisesti jopa yritys, jonka haluat viedä seuraavalle tasolle.

Startup Experience -esihautomo

Innovatiivinen ja kansainvälisestikin kiinnostava esihautomo, jossa yhdistetään tiimivalmennuksen menetelmiä, tiimiosaamisen kehittämistä sekä yksilöiden tavoitteellista kehittämistä perinteisen idean ja liiketoiminnan kehittämisen rinnalle.

Startup Experience on esihautomo-ohjelma, joka tukee tiimejä ensimmäisissä askelissa kohti yrittäjyyttä. Saat tukea menestyksekkään tiimin rakentamiseen, liikeidean hiomiseen ja hahmottamiseen. Tässä esihautomossa kehitämme liikeideaanne tiikerinloikan eteenpäin. Lisäksi tiimin jäsenet saavat tiukan kattauksen tietoa ja kokemusta huipputiimin kehittämisestä sekä siinä toimimisesta.

PERIODIT 1,2,3,4 | SUOMI JA ENGLANTI| 5 OP

 

Jaa: