Rahoitus ja haku

Tekesin Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (TUTLI) -rahoitus on yliopistojen tutkimustulosten kaupallistamisen oma rahoitusmuoto, jonka tavoitteena on muodostaa uutta ja innovatiivista liiketoimintaa.

Tekesin TUTLI-rahoituksella tuotetaan tutkimusidean kaupallisen hyödyntämisen kannalta merkityksellistä tietoa ja osaamista. Kaupallistamisen valmistelulla on hankkeessa merkittävä osuus – tiimillä tulee olla halu kaupallistamiseen ja tavoite olla mukana kaupallistamisen myöhemmissä vaiheissa.

 

TUTLI – Riskitön ja kannustava malli kaupallistamiseen

 • Rahoituksen osuudet: 70% Tekes, 30% yliopisto (yksikkö)
 • Rahoitusta jopa 1M€ hankkeille
 • Yliopisto ja tutkijat kaupallistavat yhdessä
 • Rahoitusta saa kaupallistamisen valmisteluun, mutta ei toimivan/perustettavan yrityksen varsinaiseen toimintaan

Tutkimustulosten saattaminen liiketoiminnaksi vaatii tutkijoilta paljon työtä ja sitoutumista. Kaupallistettaessa tutkimustuloksia tulee hyväksyä myös mahdolliset viivästykset akateemisten julkaisujen ja opinnäytteiden saattamisessa julkiseksi. Yliopiston kanssa yhteistyönä tehty tutkimustulosten kaupallistaminen on tutkijoille riskitöntä ja heille on tarjolla asiantuntevaa tukea kaupallistamisen polulla. Tuki sisältää myös tiimien linkittämisen oikeaan aikaan mm. eri vaihtoehtoisten rahoittajien kanssa.

Rahoitettavat projektit sisältävät kaksi elementtiä:

 1. Tutkimuksella tuotetaan tutkimusidean hyödyntämisen kannalta merkityksellistä tietoa ja osaamista. Tyypillisesti se voi olla luonteeltaan hyvin soveltavaa, muttei koskaan tuotekehitystä.
 2. Tutkimuksen rinnalla valmistellaan idean kaupallistamista uutena liiketoimintana. Kaupallistamisen osuus hankkeessa on merkittävä (vaatimuksena vähintään 40 %).

Hankerahoitusta voi käyttää esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin:

 • tutkimusidean tarkastelu kaupallistamisen näkökulmasta
 • uutuustutkimukset
 • asiakasarvon määrittäminen
 • kilpailijakartoitukset
 • aineettomien oikeuksien selvitykset
 • idean toimivuuden kokeellinen todentaminen
 • rahoitusmallien kartoitukset
 • liiketoimintamallien kartoitukset

Rahoituksen ehtona on, että kaikki kaupallistamiselle oleellinen IPR on yliopiston omistuksessa tai siirretään tutkijoilta yliopiston omistukseen, minkä johdosta tutkijat ja yliopisto ovat kaupallistamisessa kumppaneita. Lisäksi kaupallistamispotentiaalin tulee olla ainakin panoksiin nähden merkittävä ja kansainvälinen. Julkisella rahoituksella tehtyjä tutkimustuloksia ei voi lahjoittaa pois, joten hankkeen päätyttyä kaupallinen hyödyntäjä joko lisensoi tai ostaa oikeudet kaupalliseen hyödyntämiseen yliopistolta.

Alla on kuvattu ylätasolla tutkimuksen kaupallistamiseen liittyvän prosessin vaiheita. Ota yhteyttä Innovaatiopalveluihin liittyen tutkimuksen kaupallistamisprojektien valmistelu ja tarjolla oleva rahoitus.