Sparraus

Y-kampuksen tiimi tukee ideoiden ja tutkimustulosten hyödyntämistä monin eri tavoin, valmentamalla ja sparraamalla tiimejä liiketoimintamallin kehittämisessä ja rahoituksen haussa.

Mukaan sparraukseen heti ensimetreiltä

Y-kampus tukee ja valmentaa luottamuksellisesti, kun mielen päällä on kysymyksiä ideoiden tai tutkimustulosten hyödyntämiseksi yhteiskunnassa. Jo ideointivaiheessa voimme ottaa käyttöön Impact Canvas® -työkalun, jota käyttämällä päästään heti kiinni olennaiseen eli mahdollisiin idean, keksinnön tai tuloksen hyödyntäjiin. Tarvittaessa Y-kampus ohjaa myös yhdessä mm. yliopiston tutkimuspalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa tiimin hankkeeseen parhaiten soveltuvien rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseen. Tehokkaiden palvelupolkujen avulla tiimit kytkeytyvät tarpeen mukaan myös muihin innovaatiotoimijoihin. Esimerkiksi Team Finland (Tekes, Finnvera, Ensimetri) pop-up palvelupiste toimii Hervannassa jo suoraan yliopistokampuksen sisällä. Tehokkaat palvelupolut mahdollistavat päällekkäisen tukitoiminnan minimoinnin.

 

Rautaista tukea rahoituksen hakuun

Y-kampus on valmentanut Tekesin Uutta tietoa ja liiketoimintaa (TUTLI) -rahoituksen hakijoita jo vuodesta 2012 alkaen. Kaksi kertaa vuodessa järjestettyyn sparrausprosessiin kuuluu tiimikohtaisen valmennuksen ohella myös työpajoja ja kirjoitusklinikoita. Sparrauksen työpajat ja tapahtumat ovat avoimia myös muille yliopistoyhteisön jäsenille kuin hakijoille.

Rahoitusta saaneet TUTLI-tiimit saavat Y-kampuksen tiimistä oman ’personal trainerin’ eli Y-kampuksen edustajan hankkeen projekti- ja/tai ohjausryhmään. Y-kampuksen väki antaa myös jokaiselle rahoitusta saaneelle tiimille tukea kaupallistamisen valmistelun suunnitteluun ja toimenpiteisiin hankkeen aikana.

TUTLI-hakukierroksien ja -prosessin ajankohtaiset tiedot löydät ottamalla yhteyttä.