Tutkimustulosten siirto

Teknologian ja tutkimustulosten siirto yliopistolta yhteiskuntaan tapahtuu pääosin siirtämällä immateriaalioikeuksia hyödyntäjäorganisaatioiden haltuun ja siellä edelleen jalostettavaksi. Käytännössä esimerkiksi sopimustutkimuksessa syntynyt keksintö siirretään tutkimussopimuksen ehtojen mukaisesti yritysosapuolelle.

Tutkimustyön tuloksena syntyy keksintöjä ja teknologioita, joista merkittävän kaupallisen potentiaalin omaavat voidaan patentoida tai muuten suojata. Teknologian siirto yliopistolta yhteiskuntaan voi tapahtua myös lisensoimalla. Valikoitu osa keksinnöistä ja patenteista on kaupallistettu lisensoimalla yliopistolähtöisille yrityksille tai vakiintuneesti toimiville kansallisille tai kansainvälisille toimijoille, jolloin keksintöjen hyödyntäminen siirtyy lisensoivan yrityksen vastuulle ja mahdollisuudeksi. Tällainen teknologian siirto yliopistolta yrityksille voi tapahtua joko tutkimussopimuksiin pohjautuen tai erillisten neuvottelujen kautta.

Yliopiston omistamat teknologiat edellyttävät yritykseltä useimmiten merkittävää taloudellista ja teknistä panosta ennen kuin tuote on saatu markkinoille. Tämän vuoksi yliopiston lisensointiehdot ovat joustavat. Lisenssisopimuksen ehdot räätälöidään tapauskohtaisesti lisenssinostajan ja markkinoiden tarpeiden mukaan.

Ennen neuvotteluihin ryhtymistä on syytä selvittää kaupan kohteena olevien tutkimustulosten omistusoikeudet ja määritellä millaisia tarpeita yliopistolla on tuloksiin ja mahdollisesti laitteisiin liittyen omassa tutkimustoiminnassaan. Ota aina yhteyttä y-kampus asiantuntijoihin ennen neuvotteluita. Y-kampuksella yhdessä lakipalveluiden kanssa on koordinoiva rooli yliopiston teknologian siirron ehdoissa. Perusperiaatteena on taata yliopiston tutkimuksellinen ja opetuksellinen vapaus, asettaa tapauskohtaisesti maltilliset valuaatiot ja odotusarvot sekä näin toimien vastaavasti mahdollistaa hyödyntäjäorganisaation liiketoiminta sekä jatkorahoituskelpoisuus. Aiheesta on lisätietoja mm. keksintöoppaassa ja yliopiston sisäverkossa.