B2B myyntiosaaminen

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00DO58-3001 | Kampus: Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 24.10.2018

Opintojakson suorittaminen aloitetaan pakollisella Minustako asiantuntijamyynnin ammattilainen -opintojaksolla, jotka johdattelevat myynnin kehittämisen ja johtamisen opintokokonaisuuteen, sen sisältöihin ja suoritustapoihin.

B2B myyntiosaaminen keskittyy B2B myynnin teoriaan kompleksisissa liiketoimintaympäristöissä. 
Opintojakson aikana opiskelija saa kuvan erilaisista teoreettisista näkökulmista B2B myyntiin. Teorian pohjalta opiskelija ymmärtää asiakaskäyttäytymisen muutoksen sekä oivaltaa, millaisiin erilaisiin myynnin malleihin eri tavoin toimivat yritykset kansallisella ja kansainvälisellä tasolla voivat toimia saavuttaakseen kasvua.

 

Lähiopetuskerrat Auditorio G00-10
24.10. klo 9-11,
31.10. klo 9-11,
7.11. klo 9-11,
14.11. klo klo 9-11,
20.11. klo 9-11
+ tentti joulukuussa EXAM

 

Kieli: suomi
Vastuuopettaja: Pia Hautamäki (TAMK)

 

Ilmoittautuminen:

TAMK:n opiskelijat: PAKKI

Muiden korkeakoulujen opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Lyhyet ohjeet Ristiinopiskelupalvelun käytöstä

 

Jaa: