B2B myyntivuorovaikutustaidot

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00DD16-3008 | Kampus: TAMK | Toteutusajankohta: alkaen 01.04.2019

Opintojakson suorittaminen aloitetaan pakollisella Minustako asiantuntijamyynnin ammattilainen -opintojaksolla, joka johdattelee myynnin kehittämisen ja johtamisen opintokokonaisuuteen, sen sisältöihin ja suoritustapoihin.

B2B myynnin vuorovaikutustaidot on opintojakso, jolla pääset harjoitteleen myynnin tilanteita yrityscasen pohjalta. Myynnin vuorovaikutuksen opintojakson taustalla on uusin tutkimustieto ja käytännön osaaminen. Oppimisessa hyödynnetään myös blogeja ja vlogeja kirjallisuuden lisäksi.

Opintojakson tavoitteena on oppia yhdessä tiimioppimisen kautta ja harjoittelemalla, jolloin uusin tieto saadaan jalkautettua heti käytännön tekemiseen.

Oppimistavoitteet: 
Ymmärtää myynnin merkitys yritykselle
Myyntiprosessi ja eri vaiheet
Oman itsensä kehittäminen myyntiosaajana
Ymmärtää myynnin erilaisuus eri tilanteissa

Kieli: suomi

Ilmoittautuminen:

TAMK:n opiskelijat: PAKKI

Muiden korkeakoulujen opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Lyhyet ohjeet Ristiinopiskelupalvelun käytöstä

 

Jaa: