B2B myyntivuorovaikutustaidot

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00DD16-3007 | Kampus: Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 25.10.2018

Opintojakson suorittaminen aloitetaan pakollisella Minustako asiantuntijamyynnin ammattilainen -opintojaksolla, joka johdattee myynnin kehittämisen ja johtamisen opintokokonaisuuteen, sen sisältöihin ja suoritustapoihin.

B2B myynnin vuorovaikutustaidot on opintojakso, jolla pääset harjoitteleen myynnin tilanteita yrityscasen pohjalta. Myynnin vuorovaikutuksen opintojakson taustalla on uusin tutkimustieto ja käytännön osaaminen. Oppimisessa hyödynnetään myös blogeja ja vlogeja kirjallisuuden lisäksi.

Opintojakson tavoitteena on oppia yhdessä tiimioppimisen kautta ja harjoittelemalla, jolloin uusin tieto saadaan jalkautettua heti käytännön tekemiseen.

Oppimistavoitteet: 
Ymmärtää myynnin merkitys yritykselle
Myyntiprosessi ja eri vaiheet
Oman itsensä kehittäminen myyntiosaajana
Ymmärtää myynnin erilaisuus eri tilanteissa

 

Valmennuskerrat ovat:
25.10. klo 15-18, tilassa Paja C1-23
1.11. klo 15-18, tilassa Paja C1-23
8.11. klo 16-18, tilassa Paja C1-23
15.11. klo 15-18, tilassa Paja C1-23
22.11. klo 15-18, tilassa Paja C1-23
Kieli: suomi
Vastuuopettaja: Pia Hautamäki (TAMK)
Valmentajat:  Joonas Koivumaa (TAMK)

Ilmoittautuminen:

TAMK:n opiskelijat: PAKKI

Muiden korkeakoulujen opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Lyhyet ohjeet Ristiinopiskelupalvelun käytöstä

 

Jaa: