C-LAB

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00FA81-3001 | Kampus: TAMK | Toteutusajankohta: alkaen 01.09.2019

C-LAB eli Commercialization LAB on 8 viikon sprintti, jonka aikana liike/tuoteideaa kehitetään demosta kohti konkreettista lanseeraussuunnitelmaa. Opiskelijat työskentelevät monialaisena tiiminä, joka yhteistyössä liikeidean kehittäjän kanssa tekee erilaisia oppimistehtäviä ja lanseeraussuunnitelmaa yhdessä idean kehittäjän kanssa. Jakson suoritettuaan opiskelija: – ymmärtää kaupallistamisen eri vaiheita – osaa soveltaa tietoa ja moderneja liikeidean kehittämistyökaluja kehittämisessä – osaa kehittää ketterästi ja asiakaskeskeisesti ideaa kohti kaupallistamissuunnitelmaa – toimia monialaisessa tiimissä eri osaamisia hyödyntäen. – ehittää resilienssiään, luovuuttaan, itsensä johtamisen taitoja sekä yhteistyötaitoja.

AMKin kaupallistamislaboratoriossa C-Labissa keskitytään todellisen liike- tai tuoteidean kehittämiseen demo/proto-vaiheesta kaupallistamissuunnitelmaan. – Miten idea muutetaan rahaksi? – Miten ideaa kehitetään asiakaskeskeisesti ja nopeasti virheistä ja onnistumisista oppien? – Miten digitaalisuutta hyödynnetään idean testaamisessa ja menestyvän bisneksen luomisessa? – Miten myydään ja markkinoidaan modernein keinoin?

Suunnitelmaa kehitetään syklisessä kaupallistamisvalmentajan fasilitoimassa prosessissa, missä vaihtelevat: 1) uuden tiedon tuominen prosessiin (asiantuntijaluennot, asiantuntijasparraukset), 2) aktiivinen dialogi valmentajan, liikeidean kehittäjän ja kehittäjätiimin kesken, 3) asiakaslähtöiset kokeilut ja 4) kiteytykset, joissa summataan opittu ja kirjataan suunnitelmaan. Kehittämisessä sovelletaan soveltuvin osin Scrum- ja Lean Startup-menetelmiä sekä TAMKin Proakatemiassa kehitettyä tiimioppimisen mallia. Sprintin aikana käsitellään go to market-suunnitelman sisältöjä, modernia myyntiä ja markkinointia, innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä, asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiä, rahoitusta ja menestyvän tiimin johtamista. Tuloksena syntyy konkreettinen ja käytäntöön vietävissä oleva kaupallistamissuunnitelma.

Suoritus on hyväksytty kun opiskelija on sitoutuneesti mukana 8-viikon C-LAB sprinttissä: osaa ottaa haltuun annetun toimeksiannon yhdessä tiiminsä kanssa, osoittaa ymmärtäneenä tehtävän tuottamalla aihetta edistäviä ideoita, osaa esittää ideat ymmärrettävällä tavalla tiimin jäsenille, osaa tehdä idealle kokeilun ja on aktiivinen ratkaisun tuottajana. Opiskelija pystyy itsenäisesti kuvaamaan toteutetun kaupallistamisprosessin, sen vaiheet ja lopputuloksen. Suoritus on hylätty jos opiskelijalla on vaikeuksia kuvata opintojakson aikana toteutetun kaupallistamistyön vaiheet, menetelmät ja lopputulos. Tällöin hänellä ei ole osaamista toteuttaa opintojakson tavoitteena ollutta kaupallistamissuunnitelmaa.

Jaa: