Idean tuotteistaminen

Opintopisteet: 3 | Tunnus: NN00DD18-3002 | Kampus: Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 15.01.2018

Idean tuotteistaminen-opintojaksolla kehitetään ideasta valmis tuote tai palvelu. Osallistujat työskentelevät pareittain tai yksin. Idean paketoimisen ja tuotteistamisen parissa työskennellään ennakkotapaamisessa, verkossa ja kolmen intensiivisen päivän ajan Tampereella. Kurssille voi tulla oman alustavan liikeidean kanssa tai keksiä kurssin aluksi keissin, johon soveltaa käytännössä tuotteistamisen työkaluja. Myös ennakkotapaamisessa käytetään hetki aikaa idean keksimiseen tai olemassa olevan idean tarkentamiseen.

Opintojaksolla keskitytään erilaisiin tuotteistamiseen liittyviin työkaluihin ja aihealuesiin kuten idean kiteyttämiseen, asiakkaiden määrittelemiseen, segmentointiin, tuotteen ja palvelun kerroksiin sekä ostamisen esteiden poistamiseen. Kurssi sopii erityisen hyvin henkilöille, joita kiinnostaa tulevaisuudessa oman yrityksen perustaminen tai oikean yrityskeissin parissa työstenteleminen käytännönläheisesti. Kurssilta saat eväitä muovata ideasi valmiiksi paketiksi ja sieltä saatavan työkalupakin avulla voit suunnitella tuotteita ja palveluita valmiiksi myös tulevaisuudessa.

Kurssin aloitustapaaminen on ma 15.1.2018 klo 15-18 Y-kampus Kaupissa. Osallistujat saavat viikkoa ennen sähköpostilla lisätietoa kurssiin liittyen. Viikkojen 3-5 aikana on itsenäistä verkkotyöskentelyä. Intensiivileiri järjestetään ma-ke 5.-7.2.2018 jokaisena päivänä klo 9-20 Tampereella.

Osallistuttuaan idean tuotteistamisen opintojaksolle opiskelija

  • Osaa jalostaa idean tuotteeksi tai palveluksi työkalujen avulla
  • Osaa tunnistaa ja nimetä eri kohderyhmiä
  • Osaa pohtia tuotetta tai palvelua asiakkaan näkökulmasta
  • Tutustuu erilaisiin ansaintamalleihin
  • Ymmärtää tuotteistamisprosessin eri vaiheet ja kokonaisuuden

Kurssi on avoin kaikille Tampere3-opiskelijoille ristiinopiskelupalvelun kautta ja yrittäjille Avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat mukaan TAMKin Pakki-järjestelmän kautta ja avoimen opiskelijat avoimen kautta. Ilmoittautuminen päättyy tammikuun 2018 alussa.

Lisätietoja: Miina Kivelä, valmentaja, miina.kivela(a)tamk.fi

Jaa: