Innovaatiohaasteet, kevät 2020

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00FD73-3003 | Kampus: Kauppi | Keskusta | Hervanta | Toteutusajankohta: alkaen 11.03.2020

OLETKO UTELIAS, ROHKEA JA VALMIS HEITTÄYTYMÄÄN? Tarjolla 5 op!

INNOVAATIOHAASTEET ON TARKOITETTU KAIKKIEN ALOJEN OPISKELIJOILLE KOKO TUNI-YHTEISÖSSÄ!

11.3. käynnistyy 7 viikon kestoinen erilainen opintojakso. Innovaatiohaasteita ratkotaan monialaisissa tiimeissä luottaen erilaisten näkökulmien ja ideoiden voimaan. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää 10-15 tunnin panostusta viikoittain (viikottaiset yhteiset tapaamiset + työskentely tapaamisten välillä) sekä halua sitoutua kaikkiin lähitapaamisiin.

Innovaatiohaasteet ovat käytännön projekteja, joissa pääset vahvistamaan omaa asiantuntijuuttasi, heittämään luovuutesi peliin, asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan ne yhdessä tiimin kanssa. Haastematkasta sekä tuloksista iloitaan yhdessä haasteen antaneen organisaation kanssa. Virittäydy haastetunnelmiin katsomalla esittelyvideo!

Valitse rohkeasti sinua kiinnostava haaste (tarjolla 6 hienoa mahdollisuutta), luota itseesi & tulevaan tiimiisi ja valmistaudu tutkimusmatkalle!

HAASTEET ja ilmoittautumisohjeet

Valitse sinua kiinnostavimmat haasteet ja perustele kiinnostuksesi! Ilmoittaudu mukaan tämän Lyyti-linkin kautta viimeistään 2.3., tiimijako tehdään 3.3.2020 mennessä. Jokaiseen ryhmään valitaan 5 opiskelijaa, joille ilmoitetaan heti, kun jaot on tehty sekä ohjeistetaan eteenpäin.

(1) Nuoren aikuisen hyvä arki – masennuksen hoitoon lääkkeetön vaihtoehto 

Case Sooma Medical

Nuorten aikuisten masennus on lisääntynyt ja masennusoireilua esiintyy yli 20% nuorista. Masennuksen varhainen tunnistaminen ja hoito lyhentävät masennusjaksoa ja voivat ehkäistä sen uusiutumista. Mietoon aivostimulaatioon pohjautuvalla Sooma-hoidolla on depression käypä hoito -suositus, ja sitä voidaan käyttää masennuslääkkeiden vaihtoehtona sekä muun hoidon tukena etenkin masennuksen ensivaiheessa. Menetelmän käyttöönotto YTHS:ssä mahdollistaisi hoidon myös opiskeijoille. Kuinka hoitoonpääsy tulisi rakentaa, jotta se olisi helppoa opiskelijoille? Miten menetelmästä tulisi viestiä opiskelijoiden sekä YTHS:n henkilökunnan suuntaan, jotta menetelmän käyttöönotto ja opiskelijoiden aikainen hoitoonpääsy turvattaisiin?

(2) Paketoi ja kansainvälistä voimaannuttava oppimis- ja kehittymistyökalu

Case Skilloon

Skilloon on kehitetty selainpohjaiseksi oppimisympäristöksi. Skilloonissa on tällä hetkellä erityisesti itseohjautuvuuteen ja omien tavoitteiden asettamiseen liittyviä sisältöjä sekä arviointielementtejä, jotka tuovat esille omien kykyjen kehittymistä. Miten Skilloon voisi integroitua sinun opintoihisi? Miten Skilloon voisi buustata korkeakouluopiskelijoita muissa maissa ja oppimiskulttuureissa – haastetiimi tulee tekemään yhteistyötä Yhdistyneiden Arabiemiraattien yhteyshenkilön kanssa. Minkälaisella myyntikonseptilla Skilloon voisi lähteä valloittamaan markkinoita? Haasteenantajana NBI Not A Bad Idea Oy, joka on kehittänyt Skilloonia yhteistyössä Opetushallituksen ja Euroopan Unionin rahoittamien hankkeiden puitteissa.

(3) Pelielektroniikka kiertoon – helppoa ostoa ja myyntiä kuluttajille

Case Rematch Oy

Second hand -markkinapotentiaalia riittäisi pelikonsolien, pelitietokoneiden ja niiden oheislaitteiden kierrättämiselle. Paljon rahanarvoista pelielektroniikkaa makaa käyttämättöminä ihmisten kodeissa. Miten tavoitetaan ihmiset, jotka haluaisivat päästä eroon hyväkuntoisista, käyttämättömäksi jääneistä pelaamisen laitteista ja tarvikkeista helposti ja nopeasti? Mitä viestimme näille henkilöille, jotta saamme heidät käyttämään palveluamme? Rematch Oy:n liikeidea syntyi Innovaatiohaasteet-kurssilla 2019, kun yrityksen toinen perustaja huomasi, että Suomessa ei ole yksityishenkilöille tarjolla riittävän helppoa ja innostavaa tapaa hankkiutua eroon tarpeettomiksi jääneistä pelilaitteista. ​

(4) Saavutettavuusajattelu – sosiaalinen tekoäly kaikkien ulottuville

Saavutettavuudella tarkoitetaan lyhyesti sitä, että eri palvelut olisivat kaikkien käyttäjien saavutettavissa käyttäjien rajoitteista riippumatta. Sosiaalinen tekoäly voidaan määritellä tässä yhteydessä tehtäväksi, jossa tekoälyn yhtenä tavoitteena on miellyttää ja viihdyttää käyttäjää olemalla vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa. Miten tämä toteutuisi käytännössä? Miten esimerkiksi ikäihmiset, vammaiset ja toimintarajoitteiset henkilöt käyttäisivät tekoälyä tulevaisuudessa, miten tekoäly helpottaisi käyttäjien arkea ja sosiaalisuutta? Olisiko se osallistavaa taidetta, lisättyä todellisuutta, tekoäly keskustelukumppanina vai mitä? Tiimin ideoita voidaan kokeilla tekoälyyn ja saavutettavuuteen liittyvissä tutkimushankkeissa.

(5) Kestävän kehityksen monialaiset oppimismahdollisuudet yritysyhteistyön keinoin

Case Tredu

Strategiansa mukaisesti Tredu haluaa mahdollistaa kestävää elämäntapaa, teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta sekä tulevaisuuden yrittäjyyttä. Miten opiskelija voisi monialaisessa oppilaitoksessa kehittyä kestävän kehityksen, kiertotalouden ja nykyaikaisen jätehuollon osaajaksi? Millainen koulutusyhteistyö yritysten kanssa mahdollistaisi näitä uusia oppimismahdollisuuksia ja innostaisi opiskelijaa kehittymään asiantuntijaksi, joka tulevaisuuden työssään edistää kestävämpää elämäntapaa?

(6) Kokoa tiimi ja tuo oma haaste!

Voit ilmoittautua Innovaatiohaasteisiin tuomalla mukanasi oman haasteen sekä sitoutuneen tiimin (3-5 henkilöä) haastetta ratkomaan. Inspiraatioksi voit esimerkiksi tutustua YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin tästä. Me huolehdimme prosessista, jolla sinua ja tiimiäsi kiinnostavaa haastetta kehitetään eteenpäin!

Varaa kalenteristasi seuraavat kokoontumiskerrat:

Paikka: Y-kampus TAMK, Proakatemia

  1. Ke 11.3. klo 14.00 – 18.00 Kick off / Proakatemia Finlaysoninkuja 21 A, 5. krs (tila: Stage)
  2. Ke 18.3. klo 14.00 – 17.30 Proakatemia Finlaysoninkuja 21 A, 5. krs (tila: Stage)
  3. Ke 25.3. klo 14.00 – 17.30 Y-kampus, TAMK, Teiskontie 33, C-siipi, 1. krs (tila: Backstage)
  4. Ke 1.4. klo 14.00 – 17.30 Y-kampus, TAMK, Teiskontie 33, C-siipi, 1. krs (tila: Backstage)
  5. Ke 8.4. klo 14.00 – 17.30 Y-kampus, TAMK, Teiskontie 33, C-siipi, 1. krs (tila: Backstage)
  6. Ke 15.4. klo 14.00 – 17.30 Y-kampus, TAMK, Teiskontie 33, C-siipi, 1. krs (tila: Paja)
  7. Ke 22.4. klo 11.00 – 17.00 Finaali /  Y-kampus, TAMK, Teiskontie 33, C-siipi, 1. krs (tila: Backstage)

Lisäksi tiimit edistävät haastetta luentojen välissä yksilö/tiimityön eri muodoissa (á 10 h/hlö/vko).

MIKSI KANNATTAA ILMOITTAUTUA INNOVAATIOPROJEKTEIHIN?

Opintojakson myötä varmistat, että kehität itsellesi sellaisia työtaitoja, joille on suurinta kysyntää lähitulevaisuudessa, muun muassa: Innovaatiotaidot, vuorovaikutustaidot, tiimityötaidot, johtamistaidot ja itsensä johtamistaidot. Bonuksena tulet luomaan itsellesi monialaisen verkoston ystäviä korkeakouluyhteisöstä ja työelämästä.

Lisätietoa sini.jokiniemi@tuni.fi

Jaa: