Itsetuntemus ja sen kehittäminen työelämätaitona

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00DP72-3001 | Kampus: Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 02.10.2018

Millainen olen viestijänä ja vuorovaikutustyyliltäni? Millainen olen persoonaltani ja miten se vaikuttaa käyttäytymiseeni työelämässä? Mitkä tekijät yleisesti aiheuttavat eri persoonallisuuksille stressiä ja miten sitä voi ehkäistä? Mitkä ovat vahvuuteni ja kehittämiskohteeni? Jos toimisin esimiehenä millainen johtamisprofiili minulla olisi? Onko psykologinen pääomani hyvä? Miten sitä voisi kehittää?

Näihin kysymyksiin vastaan Itsetuntemus-opintojaksolla. Valmennuksen tavoitteena on kehittää itsetuntemusta, saada omat vahvuudet paremmin esiin ja lisätä näin valmiuksia kehittyä itseä kiinnostavaan työhön ja ammattiin. Hyvä itsetuntemus mahdollistaa myös muiden paremman ymmärtämisen ja parantaa yhteistyötä muiden kanssa. Opintojaksolla tehdään itsetuntemusta lisääviä tehtäviä ja keskusteluharjoituksia.

Opintojaksolla täytetään useita erilaisia itsetuntemukseen liittyviä kyselyitä ja esitellään tutkimuksia ja kehittämismenetelmiä näihin liittyen. Kurssilla on mahdollista täyttää maksullinen persoonallisuusanalyysi, josta saa henkilökohtaisen palautteen, muut itsetuntemusmittarit ovat ilmaisia. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa, koska jokaisella kerralla tehdään erilaisia testejä ja harjoituksia ja sovellusraportti perustuu luennoilla läpikäytyihin asioihin. Kurssille otetaan max. 20 opiskelijaa.

– Persoonallisuustyypit työyhteisöissä; työyhteisön jäseninä ja esimiehinä 
– Vuorovaikutustyylit työyhteisössä 
– Tunneäly ja tunteiden säätely 
– Psykologinen pääoma ja sen kehittäminen 
– Arvot ja ajanhallinta 
– Stressi ja työhyvinvointi

 

Aikataulu:

– Tiistai 2.10.18 kello 12-16, Y-kampus Kauppi / Backstage C1-22
– Tiistai 9.10.18 kello 12-16, Y-kampus Kauppi / Backstage C1-22
– Tiistai 23.10.18 kello 12-16, Y-kampus Kauppi / Backstage C1-22
– Tiistai 30.10.18 kello 12-16, Y-kampus Kauppi / Backstage C1-22
– Keskiviikko 31.10.18 kello 12-16, Y-kampus Kauppi / Backstage C1-22

Vastuuopettaja: Tiina Brandt, tiina.brandt@tamk.fi

Ilmoittautuminen:

TAMK:n opiskelijat: PAKKI

Muiden korkeakoulujen opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Ohjeet Ristiinopiskelupalvelun käytöstä

Jaa: