Johdatus yrittäjyyteen

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00FA93-3002 | Kampus: TAMK | Toteutusajankohta: alkaen 24.10.2019

Luennot 2. periodissa 2019: to klo 15-18.

Paikka: Auditorio G00 – 10, TAMK, Kuntokatu 3

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy yrittäjyyden perusperiaatteisiin, käsitteisiin ja yrittäjyydessä tarvittaviin taitoihin. Johdanto toimii perustana Yrittäjyyden opintokokonaisuuden muihin jaksoihin. Jakson suoritettuaan opiskelija:

– ymmärtää yrittäjyyden moninaisia ilmiöitä ja yrittäjyydessä tarvittavia taitoja

– osaa kuvata eri yritysmuotoja ja ymmärtää yrittäjyyden keskeiset osaamisalueet

– ymmärtää liikeidean kehittämiseen sekä yrityksen toimintaan liittyviä tulevaisuuden trendejä

– osaa tarkastella yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona.

Luentojen aiheet:

– Startup-way: Mikä on startup ja lean startup?

– Eettinen yrittäjyys: yrittäjyyden mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskuntaan

– Tulevaisuuden trendit ja yrittäjän taidot

– Innovatiiviset liiketoimintamallit menestystekijänä

– Kannattava liiketoiminta ja rahoitus

– Born global – Kansainvälinen yritystoiminta

– Moderni myynti ja markkinointi: tarinallistaminen, moderni asiantuntijamyynti

Opintojakso toteutetaan yhdistelmänä erilaisia oppimisen menetelmiä:

– Vieraililjaluennot

– Omien havaintojen ja oivallusten kirjaaminen

– Osallistuminen startup-tapahtumaan

Opiskelija tutustuu yrittäjyyteen käytännönläheisen opetuksen, kirjallisuuden ja yrittäjyyden arkea avaavien vierailijaluennoitsijoiden avulla.

Opintojakso on hyväksytty kun opiskelija kykenee osoittamaan oppimisraportin tai muun vastaavan, erikseen sovitun tavan avulla omaksuneensa yrittäjyyden keskeiset periaatteet. Hän osaa arvioida omia taitojaan ja motiivejaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä. Opintojakso on hylätty jos opiskelijalle ei ole kirkastunut yrittäjyyden perusperiaatteet, hän ei tunne aiheen keskeistä käsitteistöä tai yritysmuotoja. Hänellä ei ole ymmärrystä yrittäjyydessä tarvittavista taidoista eikä osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.

Kieli: suomi

Paikka ja aika: TAMK, lähipäivät torstaisin 24.10.2019 alkaen.

– Do it Startup-way: Miksi startup ei ole yhtä kuin pieni yritys? Ja miten minusta tuli startup-yrittäjä?

– ”Vain yrittäjät ovat riittävän nopeita ratkaisemaan meitä piinaavia globaaleja ongelmia” – inspiroivia tarinoita yrittäjiltä, jotka joka päivä lähtevät työhönsä muuttamaan maailmaa

– Tulevaisuuden trendit – missä lymyilevät huomisen menestystarinat?

– Aina se ei ole vain tuotteesta kiinni – Innovatiiviset liiketoimintamallit sekä myynti ja markkinointi menestystekijänä. Mitä on moderni myynti ja liini markkinointi?

– Kannattava liiketoiminta ja rahoitus – Mitä yrittäjän pitää tietää taloudesta? Mistä ja miten löydän rahoitusta liiketoiminnan käynnistämiseen ja kasvattamiseen?

– “Born global – this is how I did it” – Rohkeiden kasvuyrittäjien tarinoita

Lisätiedot: tiina.koskiranta@tuni.fi

Ilmoittautuminen:

TAMK:n opiskelijat: PAKKI

Tampereen yliopiston opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Ohjeet Ristiinopiskelupalvelun käytöstä

Jaa: