Kasvuyritysten analysointi ja mallintaminen

Opintopisteet: 5 | Tunnus: KATSTA17 | Kampus: Keskusta | Toteutusajankohta: alkaen 03.03.2020

Liiketoiminta-ajatteluun ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä arvon tuottaminen, toimittaminen ja tulouttaminen; liikeidean perusvalinnat, erilaiset liiketoimintamallit ja näiden skaalautumispotentiaali; liiketoimintasuunnitelma, elinkelpoinen minimituote ja pivotointi; asiakaskunnan luomisen prosessi ja sen kytkeytyminen uuden liiketoiminnan kehittämiseen ja arvontuotantoon.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia sekä vakiintuneille että startup-yrityksille kehitettyjen analyysialustojen avulla perustason liiketoimintakuvauksia. Opiskelija osaa analysoida laatimiaan liiketoimintakuvauksia ja käyttää niihin liittyviä käsitteitä. Opiskelija tunnistaa kasvuun tähtäävien yritysten ansaintalogiikoita ja skaalautuvuuspotentiaalia sekä osaa muodostaa erilaisia liiketoimintamalliaihioita. Opiskelija tunnistaa luovuuden merkityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi opiskelija osaa työskennellä ryhmässä, esiintyä ja tuottaa liiketoiminnallisia ratkaisuja tutkimuksellisia menetelmiä hyödyntäen.

Esitietovaatimukset

Pakollinen: KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys tai vastaavat opinnot

Oppimateriaalit

1. Luennoitsijan luentoaineistot ja tukimateriaalit.

2. Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010 tai uudempi). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken (N.J.): John Wiley.

3. Ries, E. (2017 tai uudempi). The Startup Way: How modern companies use entrepreneurial management to transform culture & drive long-term growth. New York: Currency.

Luennot

Joka tiistai aikavälillä 3.3.–7.4.2020 klo 08:15–11:45. Huom! 17.3. ei ole luentoa.

Opettaja

Kari Lohivesi
kari.lohivesi@tuni.fi

Jaa: