Liiketoimintaympäristön ennakointi ja analysointi

Opintopisteet: 5 | Tunnus: KATSTA18 | Kampus: Keskusta | Toteutusajankohta: alkaen 22.10.2019

Liiketoiminnan ennakointiajattelu, häiriyttävät murrokset, mahdollisuusikkunat ja skenaariotyöskentely; elinkaaret ja niihin kytkeytyvät kantoaallot; digitalisoitumiseen pohjautuva liiketoimintapotentiaali ja siihen liittyvien uhkien ja mahdollisuuksien analysointi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia liiketoiminnan tulevaisuusennakointiin liittyviä toimintaympäristökuvauksia. Opiskelija osaa hahmottaa ja yleistasolla analysoida erilaisiin, etenkin teknologisiin murroksiin liittyviä liiketoiminnallisia mahdollisuusikkunoita, kehityskaaria ja häiriyttämispotentiaalia. Opiskelija tunnistaa luovuuden merkityksen tulevaisuuden liiketoimintaympäristön ennakoinnissa ja potentiaalin arvioinnissa. Lisäksi opiskelija osaa työskennellä ryhmässä, argumentoida näkemyksiään ja tuottaa liiketoiminnallisia ratkaisuja tutkimuksellisia menetelmiä hyödyntäen.

Esitietovaatimukset

Pakolliset: KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys tai vastaavat opinnot

Oppimateriaalit

1. Luennoitsijan luentoaineistot ja tukimateriaalit

2. Christensen, C. & Raynor, M. (2003 tai uudempi). The Innovator’s solution: Creating and sustaining successful growth. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.

3. Haskel, J. & Westlake, S. (2018 tai uudempi). Capitalism without capital: The rise of the intangible economy. Princeton University Press 2018 tai uudempi.

Luennot

Joka tiistai aikavälillä 22.10.2019–29.10.2019 klo 14:15–17:45
TAU Päätalo A06
Joka tiistai aikavälillä 12.11.2019–3.12.2019 klo 14:15–17:45
TAU Päätalo A06

Opettaja

Kari Lohivesi
kari.lohivesi@tuni.fi

Ilmoittautuminen:

TAU Keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen opiskelijat: Nettiopsu

TAU Hervannan ja TAMKin opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Jaa: