Yrittäjyyden kehittäminen syksy 2017

Opintopisteet: | Tunnus: | Kampus: HENKILÖKUNNALLE | Toteutusajankohta: alkaen 13.09.2017

Yrittäjyyden kehittäminen on osa Valmentajan polkua, joka koostuu kolmesta valmennuskokonaisuudesta I. Opettajasta valmentajaksi, II. Ketterät kehittämisen menetelmät, III. Yrittäjyyden kehittäminen. Suositeltavaa on, että valmennukset käydään järjestyksessä.  Valmennukselle voivat ilmoittautua ainoastaan Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun henkilökunnan jäsenet. Valmennus ei ole avoin opiskelijoille.

Tavoitteet

Tämän moduulin käytyään osallistujalla, opettajalla/valmentajalla, on kokonaisnäkemys uuden talouden bisneksestä ja sen osaamisvaatimuksista. Hän tietää, miten bisnestaitoja voidaan viedä eteenpäin omassa organisaatiossa. Hän tuntee yritysneuvontapalveluihin liittyvät verkostot ja niiden tuomat mahdollisuudet aloittavalle yrittäjälle. Hän osaa edistää yrittäjyyttä ja innovaatioita työssään.

Sisältö ja aikataulu (aikatauluun saattaa tulla muutoksia)

  • Liiketoiminnan trendit ja innovatiiviset liiketoimintamallit / 13.9.2017 klo 9-15
  • Innovaatiot talouden moottorina / 05.10.2017 klo 12-16
  • Kasvu, kansainvälistyminen ja omistajanvaihdokset/ 10.11.2017 klo 8-12
  • Myynti ja markkinointi 2.0  / 5.12.2017 klo 8-12
  • Startupit, toimintatapa ja rahoitus / kevät 2018
  • Ekosysteemit, verkostot ja asiakkuudet / kevät 2018
  • Yritysneuvontapalvelut meillä ja muualla / kevät 2018
  • Miten itse valmentajana edistän yrittäjyyttä? / kevät 2018

Yrittäjyyden kehittäminen kokonaisuus rakentuu yhteensä kahdeksasta lähikerrasta (lähikerta 4-6h). Kukin päivä sisältää ennakkotehtävän, teoriaosuuden, yrityselämän esimerkin sekä jatkotehtävän, jossa testataan ja sovelletaan menetelmää omaan työhön ja toimintaympäristöön. Valmennus järjestetään syksyllä 2017 ja lähipäivät varmistuvat alkuvuodesta 2017.

Valmennuksen kustannukset Tay:n ja TTY:n henkilöstölle: 300€/hlö. Sisältäen valmennus- ja materiaalikulut.

Ilmoittaudu Yrittäjyyden kehittäminen

Jaa: