Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen (verkkokurssi)

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00CX59-3007 | Kampus: Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 01.10.2019

Palvelumuotoilu (Service Design) on käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja kehittämisen suuntaus, joka on nostanut päätään viime vuosien aikana. Se ammentaa taustateoriansa muotoilun maailmasta ja yhdistää muotoiluajattelun liiketoiminnan kehittämiseen. Keskiössä on asiakkaan osallistaminen osaksi kehittämistyötä.

Kurssi on verkkokurssi. Kurssilla tarvittava opiskelumateriaali on kokonaisuudessaan kurssialustalla. Alustana toimii Eliademy. Kurssiin kuuluvat tehtävät voidaan suorittaa omaan työhön sovellettuna, mikäli omasta organisaatiosta löytyy projekti, johon tehtäviä voidaan linkittää.

Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa. Tarvittaessa opiskelija voi sopia valmentajan kanssa tapaamisen.

Opiskelija:

ymmärtää ja osaa soveltaa palvelumuotoilun filosofiaa, termistöä ja prosessia (service design, design thinking, business development)
– hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja oman työnsä/organisaation kehittämisessä (palvelupolku, asiakasprofiili, prototypointi, testaaminen, asiakasymmärrys, kysymysten laatiminen)
– osaa määritellä ja rajata ongelman, jonka ympärille osaa rakentaa palvelumuotoilua hyödyntävän ja organisaatiota osallistavan prosessin
– ymmärtää fasilitoinnin, ideoinnin ja tiedon analysoinnin perusteet (ennakkoluulojen käsittely, olettamat)

Sisältö:

Kurssikokonaisuus rakentuu teorian ja tekemisen ympärille, sillä palvelumuotoilun periaatteet oppii parhaiten tekemällä. Kurssi sopii erinomaisesti suunnittelu- ja kehittämistyöstä kiinnostuneille, asiakastyössä toimiville sekä kehittämisprojektin johtamisesta kiinnostuneille. Kurssi on avain asiakas-/käyttäjäkeskeisen ajattelutavan omaksumiseen.
– Miten osallistaa erilaisten palveluiden loppukäyttäjiä ja/tai organisaation eri osastojen edustajia kehittämisprosessiin?
– Millä tavoilla asiakasymmärrystä kerätään?
– Miten saatua tietoa voidaan analysoida ja hyödyntää?

Osan kurssista voi suorittaa ekskursiolla Ruotsiin (2 pvä/2op), matka sijoittuu viikoille 42 tai 44. Ilmoittautumiset reissuun kurssialustalle kurssin alkaessa. Mikäli opiskelija osallistuu kahden päivän ekskursiolle Ruotsiin, korvaa hän tällä osan kurssin tehtävistä. Matkakustannuksiin TAMKin opiskelijat saavat 100€ tuen, muutoin reissu on omakustanteinen. Matkalle pääsee mukaan max.10 opiskelijaa.

Kieli: suomi

Paikka: verkkokurssi

valmentaja: Tanja “Tirri”  Verho,  tanja.verho(a)tamk.fi

Ilmoittautuminen:

TAMK:n opiskelijat: PAKKI

Tampereen yliopiston opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Lyhyet ohjeet Ristiinopiskelupalvelun käytöstä

Jaa: