Startup Experience

Opintopisteet: 5 | Tunnus: NN00FA94-3001 | Kampus: Kauppi | Hervanta | Keskusta | Toteutusajankohta: alkaen 21.10.2019

Startup Experience -opintojaksolla opiskelija voi kokeilla käytännössä startup-yrittäjyyttä esim. työharjoittelun, projektien tai oman liiketoiminnan kautta. Jakson suoritettuaan opiskelija:

– ymmärtää startup-yrittäjyyteen liittyviä ilmiöitä ja toimintatapoja

– osaa soveltaa ketterän kehittämisen työkaluja yritystoiminnan kehittämisessä

– ymmärtää menestykselle tärkeitä osa-alueita, kuten tiimin osaamisen ja nopeiden kokeilujen merkityksen

– osaa toimia monialaisessa tiimissä ja johtaa tiimiä sekä itseään, nähdä mahdollisuuksia ja kehittää luovuuttaan

– osaa toimia suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti myös paineen alla

– kehittää esiintymis- ja myyntitaitojaan, ja osaa presentoida liikeideansa erinomaisesti.

Opintojakson sisältö määritellään opiskelijakohtaisesti yhdessä opintojakson vastuuopettajan kanssa. Sisältö perustuu henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. Opinnot voivat sisältää startup-yrittäjyyteen liittyviä opintoja, kuten esim. työharjoittelua startup-yrityksessä, yhteistyöprojekteja tai oman startup-yrityksen liiketoiminnan aloittamista, olemassaolevan liiketoiminnan kehittämistä ja kokeilujen toteuttamista.

Opintoihin voi sisältyä myös kirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä luentoja/seminaareja. Opiskelija laatii opintosuunnitelman ja raportoi tuloksista vastuuopettajan kanssa sovitulla tavalla (mm. tavoitteiden, tulosten ja työmäärän dokumentointi).

Opintojakso on hyväksytty kun opiskelija on osoittanut itsenäistä, tavoitteellista työskentelyä omien päämääriensä eteen. Hän on muodostanut tavoitteet, työskennellyt niiden eteen ja arvioinut edistymistään määrällisesti ja laadullisesti. Opintojakso on hylätty mikäli opiskelija ei ole onnistunut suunnittelemaan ja tuottamaan oppimisen prosessia. Hän ei ole suorittanut opintojaksoon liittyviä tavoitteita niin, että voisi itsenäisesti kuvata niiden merkityksen ja toimivuuden oman oppimisen kannalta.

Kieli: suomi ja englanti

Lisätiedot: tiina.koskiranta@tuni.fi

Ilmoittautuminen:

TAMK:n opiskelijat: PAKKI

Tampereen yliopiston opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Ohjeet Ristiinopiskelupalvelun käytöstä

Jaa: