Strategia ja yrittäjyys

Opintopisteet: 5 | Tunnus: KATSTA11 | Kampus: Keskusta | Toteutusajankohta: alkaen 08.01.2018

Kurssilla tutustutaan yritysten strategiatyöskentelyyn ja liiketoiminnan kehittämiseen, samoin kuin yrittäjämäisen liiketoiminnan suunnitteluun ja kasvattamiseen.

Näiden lisäksi esille nousevat globaalissa liiketoimintaympäristössä meneillään oleva rakennemurros ja sen ajureina yritysten kilpailukenttiä ja ansaintamalleja häiriyttävät murrokset. Tämän kurssin osa-alueisiin tutustuminen luo tarvittavaa tiedollista pohjaa perehtyä ongelmalähtöisesti ja lukuisten case-tehtävien avulla liiketoiminnan perustamiseen, kehittämiseen, linjaamiseen ja analysointiin liittyviin kysymyksiin.

Kurssi järjestetään Y-kampus Keskustalla.

kieli:suomi

Paikka: Y-kampus Keskusta

Opettaja:
Kari Lohivesi, kari.lohivesi(a)uta.fi

Jaa: