Strategia ja yrittäjyys

Opintopisteet: 5 | Tunnus: KATSTA11 | Kampus: KESKUSTA - SUOMEKSI | Toteutusajankohta: alkaen 08.01.2019

Kurssilla tutustutaan yritysten strategiatyöskentelyyn ja liiketoiminnan kehittämiseen, samoin kuin yrittäjämäisen liiketoiminnan suunnitteluun ja kasvattamiseen.

Näiden lisäksi esille nousevat globaalissa liiketoimintaympäristössä meneillään oleva rakennemurros ja sen ajureina yritysten kilpailukenttiä ja ansaintamalleja häiriyttävät murrokset. Tämän kurssin osa-alueisiin tutustuminen luo tarvittavaa tiedollista pohjaa perehtyä ongelmalähtöisesti ja lukuisten case-tehtävien avulla liiketoiminnan perustamiseen, kehittämiseen, linjaamiseen ja analysointiin liittyviin kysymyksiin.

Kurssi järjestetään Y-kampus Keskustassa.

Opettaja:
Kari Lohivesi, kari.lohivesi@uta.fi

https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=37999

Ilmoittautuminen:

UTA:n opiskelijat: Nettiopsu

Muiden korkeakoulujen opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Lyhyet ohjeet Ristiinopiskelupalvelun käytöstä

 

Jaa: