Tulevaisuuden hallitusosaaminen

Opintopisteet: 2 | Tunnus: NN00DJ62-3001 | Kampus: Kauppi (paikka:Proakatemia) | Toteutusajankohta: alkaen 21.03.2018

Kurssi jokaisella lähikerralla on mukana asiantuntijana kokenut hallitustyöskentelijä Hallituspartnereiden tai Future Boardin jäsenistöstä. Y-kampus, Hallituspartnerit ja Future Board järjestävät opintojakson yhteistyössä.

Kurssi on tarkoitettu Tampere3:n opiskelijoille, joilla on halu kehittää omaa osaamista hallitustyöskentelystä. Opiskelija voi toimia yrittäjänä, suunnitella oman yrityksen perustamista tai olla kiinnostunut hallitustyöskentelystä oman urapolun erivaiheissa.

Lähikerrat: 21.3., 12.4., 18.4., 25.4. klo 13.00-15.30
Paikka: Proakatemia, Finlaysoninkuja 21 A (5krs.) Stage-tila

1. Hallituksen asemointi 21.3. klo 13.00-15.30

Asiantuntijana: VT, HHJ PJ Ismo Salminen
– Hallituksen rooli yrityksen johtamisjärjestelmässä
– Tehtävät, roolit, vastuut ja hyödyt: Omistajuuden, hallituksen, johdon näkökulmasta

2. Toimiva ja osaava hallitus 12.4. klo 13.00-15.30

Asiantuntijana: tal.tiet.kand., eMBA, HHJ PJ Antti Urrila
– Hallitus yrityksen eri tilanteissa ja vaiheissa
– Triuvare Oy:n yrityscase, jonka avulla syvennytään osaavan hallituksen piirteisiin.

3. Strategia 18.4. klo 13.00-15.30

Asiantuntijana: VT, HHJ PJ Ismo Salminen
– Hallituksen rooli strategian rakentamisessa
– Kuinka saatetaan johtamisen avulla käytäntöön?
-Megatrendit: Mihin maailma on menossa? Mitä ilmiöitä nousee? Mitä tulisi huomioida tulevaisuudessa?

4. Onnistuminen hallitustyössä 25.4. klo 13.00-15.30

Asiantuntijana: Kauppaneuvos, ekonomi, HHJ Jyrki Liljeroos
– Monimuotoisuus
– Toisiaan täydentävä osaaminen hallituksessa
– Vuorovaikutus ja päätöksenteko
– Hallitusuran rakentaminen: Hyödynnetään Future Boardin teettämästä tutkimuksesta nousevia osaamisalueita tulevaisuuden hallitustyöskentelyyn.

Kaksi vaihtoehtoa suoritukselle:
1. Suoritat koko kurssin 4 lähikertaa (läsnäolo on pakollinen) +itsenäinen tehtävä (2-3 sivuinen essee) 2 opintopistettä.
2. Vaihtoehtoinen tapa: Vähintään 2 lähikertaa (läsnäolo on pakollinen) +itsenäinen tehtävä (2-3 sivuinen essee) 1 opintopiste.
Itsenäinen tehtävä:
Opiskelija tekee 2-3 sivuisen esseen hallitusosaamisen kehittämisestä. Esseessä hyödynnetään kurssin materiaaleja ja kirjallisuutta/artikkeleita. Voit valita tarkasteluun itsellesi merkittävän aihealueen, esim. ”puheenjohtajan vastuu ja osaaminen”, ”Toimiva hallitus yrityksessä X”…
Esseiden palautus: leena.eerola@tamk.fi viimeistään 4.5.2018.

Lisätietoja: Leena Eerola, Y-kampus Kauppi, leena.eerola(a)tamk.fi

Jaa: