Y-portfolio

Opintopisteet: 10 | Tunnus: NN00FB40-3001 | Kampus: Kauppi | Hervanta | Keskusta | Toteutusajankohta: alkaen 21.10.2019

Y-Portfolio on yrittäjyys- ja työelämätaitojen portfolio, jonka avulla voidaan opinnollistaa näiden taitojen kehittämistä. Portfolio opinnollistaa yrittäjyysosaamista niiden aktiviteettien kautta, jotka kehittävät opiskelijan kompetensseja ja yleisymmärrystä yrittämisestä, niin liiketoiminnan, organisaatiokehittämisen ja muun yhteiskunnallisen kehittämis- ja muutostyön parissa. Opiskelija luo henkilökohtaisen suunnitelman, joka käydään läpi jakson vastuuopettajan kanssa. Hän todentaa myös osaamisen kehittymisensä vastuuopettajan kanssa sovitulla tavalla. Jakson suoritettuaan opiskelija

– ymmärtää yrittäjyyteen liittyviä ilmiöitä ja toimintatapoja

– ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena, ja osaa kehittää yritystoimintaa

– ymmärtää menestykselle tärkeitä osa-alueita, kuten tiimin osaamisen ja nopeiden kokeilujen merkityksen menestyvässä liiketoiminnassa

– osaa nähdä mahdollisuuksia, visioida tulevaa, johtaa itseään ja kehittää luovuuttaan

– osaa soveltaa hankkimaansa tietoa suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti.

Suoritustapoja ovat esimerkiksi toimiminen luottamustehtävässä yrittäjyyttä tukevassa organisaatiossa (vähintään puolen vuoden ajan), osallistuminen ei-opinnollistettuun yrittäjyysvalmennukseen korkeakoulussa tai sen ulkopuolella tai vapaahtoistyö yrittäjyysyhteisössä.

Opintojakson sisältö määritellään opiskelijakohtaisesti yhdessä opintojakson vastuuopettajan kanssa. Sisältö perustuu henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin. Opinnot voivat sisältää yrittäjyyteen liittyviä opintoja, kuten esim. työjaksoja, yhteistyöprojekteja tai oman yrityksen liiketoiminnan aloittamista, olemassaolevan liiketoiminnan kehittämistä ja erilaisten kokeilujen toteuttamista. Opintoihin voi sisältyä myös kirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä luentoja/seminaareja. Opiskelija laatii opintosuunnitelman ja raportoi tuloksista vastuuopettajan kanssa sovitulla tavalla.

Aloitustapaaminen (ryhmänä)

– Y-portfolion suorittamistavat

– Henkilökohtainen suunnitelma yrittäjyysosaamisen kehittämisestä

– Aikataulutus ja toteuttamissuunnitelma

Oppimisen tuotoksen rakentaminen

– Omalla tavalla toteutettu oppimistuotos: esim. blogi, vlogi, “yrittäjyyden käsikirja”, esitelmä

Fasilitoidut reflektointitilaisuus (ryhmänä)

– Dialogi ja palaute

Opintojakso on hyväksytty kun opiskelija on osoittanut itsenäistä, tavoitteellista työskentelyä omien päämääriensä eteen. Hän on muodostanut tavoitteet, työskennellyt niiden eteen ja arvioinut edistymistään määrällisesti ja laadullisesti. Opintojakso on hylätty mikäli opiskelija ei ole onnistunut suunnittelemaan ja tuottamaan oppimisen prosessia. Hän ei ole suorittanut opintojaksoon liittyviä tavoitteita niin, että voisi itsenäisesti kuvata niiden merkityksen ja toimivuuden oman oppimisen kannalta.

Kieli: suomi ja tarvittaessa englanti

Lisätiedot: maria.ruokonen@tuni.fi

Ilmoittautuminen:

TAMK:n opiskelijat: PAKKI

Tampereen yliopiston opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Ohjeet Ristiinopiskelupalvelun käytöstä

Jaa: