Y-portfolio

Opintopisteet: 10 | Tunnus: NN00FB40-3001 | Kampus: Kauppi | Hervanta | Keskusta | Toteutusajankohta: alkaen 21.10.2019

Haluatko kehittää yrittäjyys- ja työelämätaitojasi?

Y-portfolion avulla yrittäjyysosaamisesi kehittyminen voidaan  opinnollistaa. Luot henkilökohtaisen suunnitelman, joka käydään läpi jakson vastuuopettajan kanssa. Osaamisen kehittyminen todennetaan vastuuopettajan kanssa sovitulla tavalla. Y-portfolio on laajuudeltaan 1-10 op.

Osaaminen opinnollistetaan sellaisten aktiviteettien kautta, jotka kehittävät kompetensseja ja ymmärrystä yrittämisestä:

 • liiketoiminnan
 • organisaatiokehittämisen
 • tai muun yhteiskunnallisen kehittämis- ja muutostyön parissa.

Jakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää yrittäjyyteen liittyviä ilmiöitä ja toimintatapoja
 • ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena, ja osaa kehittää yritystoimintaa
 • ymmärtää menestykselle tärkeitä osa-alueita, kuten tiimin osaamisen ja nopeiden kokeilujen merkityksen menestyvässä liiketoiminnassa
 • osaa nähdä mahdollisuuksia, visioida tulevaa, johtaa itseään ja kehittää luovuuttaan
 • osaa soveltaa hankkimaansa tietoa suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti.

Suoritustavat:

esimerkiksi

 • toimiminen luottamustehtävässä yrittäjyyttä tukevassa organisaatiossa (vähintään puolen vuoden ajan)
 • osallistuminen ei-opinnollistettuun yrittäjyysvalmennukseen korkeakoulussa tai sen ulkopuolella
 • vapaahtoistyö yrittäjyysyhteisössä.

Opintojakson sisältö:

Määritellään opiskelijakohtaisesti yhdessä opintojakson vastuuopettajan kanssa. Sisältö perustuu henkilökohtaisiin osaamistavoitteisiin.

Opinnot voivat sisältää yrittäjyyteen liittyviä opintoja, kuten esim. työjaksoja, yhteistyöprojekteja tai oman yrityksen liiketoiminnan aloittamista, olemassaolevan liiketoiminnan kehittämistä ja erilaisten kokeilujen toteuttamista. Opintoihin voi sisältyä myös kirjallisuutta ja aiheeseen liittyviä luentoja/seminaareja. Opiskelija laatii opintosuunnitelman ja raportoi tuloksista vastuuopettajan kanssa sovitulla tavalla.

Seuraava Y-portfolio-kurssi alkaa 3. periodissa! Lisätietoja tulossa!

Aloitustapaaminen (ryhmänä): ke 30.10.2019 klo 15-18, Tampereen yliopisto, Päätalo, Y-kampus, A0-käytävä

 • Y-portfolion suorittamistavat
 • Henkilökohtainen suunnitelma yrittäjyysosaamisen kehittämisestä
 • Aikataulutus ja toteuttamissuunnitelma
 • Oppimisen tuotoksen rakentaminen
 • Omalla tavalla toteutettu oppimistuotos: esim. blogi, vlogi, “yrittäjyyden käsikirja”, esitelmä

Fasilitoidut reflektointitilaisuudet (ryhmänä, ajankohta sovitaan ryhmän kanssa)

 • Dialogi ja palaute

Opintojakso on hyväksytty kun:

 • Opiskelija on osoittanut itsenäistä, tavoitteellista työskentelyä omien päämääriensä eteen.
 • Hän on muodostanut tavoitteet, työskennellyt niiden eteen ja arvioinut edistymistään määrällisesti ja laadullisesti.
 • Opintojakso on hylätty, mikäli opiskelija ei ole onnistunut suunnittelemaan ja tuottamaan oppimisen prosessia. Hän ei ole suorittanut opintojaksoon liittyviä tavoitteita niin, että voisi itsenäisesti kuvata niiden merkityksen ja toimivuuden oman oppimisen kannalta.

Esitietosuositukset:

Johdatus yrittäjyyteen tmv.

 

Kieli: suomi ja tarvittaessa englanti

Lisätiedot: maria.ruokonen@tuni.fi

Ilmoittautuminen:

TAMK:n opiskelijat: PAKKI

Tampereen yliopiston opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Jaa: