Yrittäjän polku- 10 op kurssikokonaisuus

Opintopisteet: 10 | Tunnus: useita | Kampus: | Toteutusajankohta: alkaen 25.09.2017

Yrittäjän polku on 10 op kurssikokonaisuus yrittäjäopiskelijoille sekä oman bisnesidean kehittämisen tueksi. Mahdollisuus on suorittaa myös osa 4 erillisestä kurssista (huomioiden ennakkovaatimukset kursseille). Suositus on tallata koko polku!

1. Business Camp: Tuotteistaminen, 3 op NN00DD18-3001

Kurssi starttaa ryhmän yhteisellä tapaamisella ja verkko-osuudella. 2-3 viikon mittaisen verkkotyöskentelyn jälkeen kokoonnutaan kolmen päivän intensiivitoteutukselle, jossa kehitetään tuotteistamisen työkalujen avulla omaa liikeideaa. Tuotteistamista tarkastellaan prosessinäkökulmasta.

Lue lisää: BC:tuotteistaminen

2. Business Model Canvas-verkkokurssi, 2 op NN00DD20-3001

Opintojaksolla perehdytään Business Model Canvas-työkalun käyttöön kirjallisuuden, verkkotehtävien, tapahtumaan osallistumisen ja henkilökohtaisen sparrauksen avulla.

Lue lisää: BMC-verkkokurssi

3. Business Camp: Kaupallistaminen, 2 op NN00DD19-3001

Opintojaksolla perehdytään oman liiketoiminnan kasvattamiseen ja kaupallistamiseen sekä hinnoitteluun. Valmennus suoritetaan kahden päivän intensiivileirinä maatilamatkailukohteessa. Opintojaksolla hyödynnetään Lean-menetelmää esimerkiksi asiakaspalautteen keräämisessä, liiketoiminnan vahvistamisessa ja yrityksen pitchaamisessa eri kohderyhmille. Keskiössä ovat kaupallistaminen ja myynti.

Lue lisää:BC:kaupallistaminen

4. Mentorointiohjelma, 3 op NN00DD20-3001

Mentorointiohjelma on yksilöohjautuva prosessi, jossa pureudutaan ohjelmaan osallistuvan opiskelijan yrityksen kehittämiseen ja arjen tilanteisiin. Apuna työssä on henkilökohtainen mentori, joka auttaa oman kokemuksensa pohjalta opiskelijaa näkemään kokonaisuuksia, löytämään uusia ratkaisuja sekä ottamaan askeleita kohti tavoitettaan.

Lue lisää: Mentorointiohjelma

Lisäksi tutustu vielä Yrittäjän talousvalmennukseen, joka järjestetään 4. periodissa keväällä 2018.

Jaa: