Yrittäjän talousstartti

Opintopisteet: 2 | Tunnus: NN00CY75-3004 | Kampus: Kauppi (TAMK) | Toteutusajankohta: alkaen 14.02.2018

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat saada perustietoa yrityksen taloushallinnosta. Kurssi soveltuu yrittäjyyttä suunnitteleville mutta myös muille taloushallinnosta kiinnostuneille. Opintojakso ei kuitenkaan sovellu liiketalouden tradenomiopintojen osaksi.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee taloushallinnon eri osa-alueita ja ymmärtää yrityksen talouteen liittyviä lainalaisuuksia. Opiskelija tietää myös, mistä etsiä tarvitessaan lisätietoa.

Opintojaksolla tutustutaan yrityksen talouden peruskäsitteisiin ja lainalaisuuksiin käytännönläheisesti.
Mitä on yrityksen taloushallinto?
Mitä lakisääteisiä taloushallintoon liittyviä velvoitteita yrityksellä on?
Miten yrityksen taloutta kannattaa suunnitella ja seurata?
Mitä eri yritysmuotoja yritystoiminnassa voidaan käyttää ja miten nämä eri yritysmuodot eroavat toisistaan taloudellisesta näkökulmasta?
Miten yrityksen taloudellinen tulos muodostuu? Mitä on kannattavuus?

Lähikerrat:
14.2. klo 15.15-19
21.2. klo 15.15-19
7.3. klo 15.15-19
14.3. klo 15.15-19
21.3. klo 15.15-19
Paikka:Y-kampus Backstage C1-22(TAMK)

Valmentaja: Mikael Lindell, mikael.lindell(a)tamk.fi

Y-kampus Kauppi, TAMK

Kieli: suomi

Jaa: