Yrittäjän talousstartti (verkkokurssi)

Opintopisteet: 2 | Tunnus: NN00CY75-3005 | Kampus: Kauppi | Toteutusajankohta: alkaen 24.09.2018

Verkkokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat saada perustietoa yrityksen taloushallinnosta. Kurssi soveltuu yrittäjyyttä suunnitteleville mutta myös muille taloushallinnosta kiinnostuneille. Opintojakso ei kuitenkaan sovellu liiketalouden tradenomiopintojen osaksi.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee taloushallinnon eri osa-alueita ja ymmärtää yrityksen talouteen liittyviä lainalaisuuksia. Opiskelija tietää myös, mistä etsiä tarvitessaan lisätietoa.

Opintojaksolla tutustutaan yrityksen talouden peruskäsitteisiin ja lainalaisuuksiin käytännönläheisesti.
Mitä on yrityksen taloushallinto?
Mitä lakisääteisiä taloushallintoon liittyviä velvoitteita yrityksellä on?
Miten yrityksen taloutta kannattaa suunnitella ja seurata?
Mitä eri yritysmuotoja yritystoiminnassa voidaan käyttää ja miten nämä eri yritysmuodot eroavat toisistaan taloudellisesta näkökulmasta?
Miten yrityksen taloudellinen tulos muodostuu? Mitä on kannattavuus?

Opiskelija voi osallistua valmennukseen valitsemassaan opintojen vaiheessa.

Kieli:suomi

Paikka: verkkokurssi

valmentaja: Kati Kouhia-Kuusisto, kati.kouhia-kuusisto(a)tamk.fi

 

Ilmoittautuminen:

TAMK:n opiskelijat: PAKKI

Muiden korkeakoulujen opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Lyhyet ohjeet Ristiinopiskelupalvelun käytöstä

 

Jaa: