Yritysjuridiikan perusteet

Opintopisteet: 5 | Tunnus: KATYVA12 | Kampus: Keskusta | Toteutusajankohta: alkaen 23.10.2018

Opiskelija hallitsee yritysjuridiikan keskeiset käsitteet ja yritysjuridiikan perusasiat. Opiskelija osaa soveltaa yritysjuridiikan taitojaan yritysjuridiikan erityisopintojaksoissa ja yrityksen käytännön toiminnassa. Opiskelija oivaltaa yrityksen kannalta keskeisten oikeudellisten välineiden tarjoamat mahdollisuudet ja osaa varautua yritystoiminnan oikeudellisiin riskeihin.

Perehtyminen yritysjuridiikan perusteisiin, erityisesti sopimus-, työ-, yhtiö-, tilintarkastus-, markkina-, kuluttajansuoja-, immateriaali-, kilpailu-, vahingonkorvaus-, pankki- ja rahoitusoikeuteen.

Opettajat:
Janne Ruohonen, Vastaava opettaja, janne.ruohonen(a)uta.fi
Enni Ala-Mikkula, Opettaja, enni.ala-mikkula(a)uta.fi

 

Ilmoittautuminen:

UTA:n opiskelijat: Nettiopsu

Muiden korkeakoulujen opiskelijat: Ristiinopiskelupalvelu

Lyhyet ohjeet Ristiinopiskelupalvelun käytöstä

 

Jaa: