Student Activator rekry 2019-2020

31.3.2019
Paikka: Y-kampus

Hei sinä tiimipelaaja! Haluatko kääriä hihat ja kartuttaa käytännön kokemusta opintojesi ohessa?  

Students of Y-kampus ry hakee kolmelle kampukselle yrittäjähenkisiä Student Activatoreita monialaiseen tiimiin lukuvuodeksi 2019-2020!  

Students of Y-kampus ry on opiskelijayhteisö kaikille Y-kampuksen ja sen sidosryhmien toiminnasta kiinnostuneille. Rekrytoimme lukuvuodelle 2019-2020 opiskelijatiimiä yhdistyksen hallitukseen. 

Työssä pääset rakentamaan verkostoja ja luomaan opiskelijoille huippupaikkoja oman osaamisen kehittämiseen. Haemme opiskelijoita hoitamaan tiettyjä tehtäviä, mutta kaikkien tehtäviin kuuluu muun muassa tapahtumien järjestäminen sekä ideoiden sparraus, johon Y-kampus tarjoaa koulutuksen. Etsimme siis uteliaita ja itseohjautuvia henkilöitä, joilta sujuu tarvittaessa viestiminen myös englanniksi.  

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi viimeistään 31.3. osoitteeseen jarkko.oksanen@tuni.fi ja kerro meille mistä roolista/rooleista olisit erityisesti kiinnostunut ja miksi. Tehtävästä saa palkkion. Haastattelut pidetään viikolla 14.  

 

Puheenjohtaja – Team Leader  

Puheenjohtaja toimii tiimin johtajana. Hän vastaa säännöllisten kokousten koolle kutsumisesta ja edustaa järjestöä Y-kampuksen kokouksissa sekä sidosryhmissä. Hän on aktiivisesti yhteydessä erilaisiin verkostoihin (mm. Tampere ES, Tribe Tampere, TREY, Tamko, muut ainejärjestöt ja killat) ja toimii yhteistyössä koko hallituksen kanssa. Puheenjohtajan vastuualueeseen kuuluu myös seuraavan hallituksen rekrytointi yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Vastuu koko hallituksen ja yhdistyksen toiminnasta on lopulta puheenjohtajalla. 

– Haluatko haastaa itsesi johtamaan ja ottaa vastuuta? Tässä on esimieskokemukselle oiva paikka.   

 

Varapuheenjohtaja – Community Manager 

Varapuheenjohtajan vastuulla on huolehtia erilaisten ständitapahtumien, workshoppien ja infojen järjestämisestä sekä muiden jäsenten koordinoinnista näihin tapahtumiin. 

Ständejä, workshoppeja ja infoja on myös muissa kuin Y-kampuksen tapahtumissa, kuten Yrityspäivillä. Tehtäviin kuuluu myös yhteisen benchmark-matkan koordinointi. Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajaa hallitustoiminnassa ja osallistuu keväällä uuden hallituksen rekrytointiin. Jos puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäviään, varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä.  

– Pysyykö sinulla useammatkin langat käsissä? Oletko valmis ottamaan tarvittaessa enemmänkin vastuuta? Tämä on paikkasi.  

 

Sihteeri ja tiedotusvastaavaPublic Relations Specialist 

Sihteeri vastaa pöytäkirjojen kirjoittamisesta hallituksen kokouksissa. Tehtäviin kuuluu myös tiedottaminen: sihteeri vastaa Y-kampuksen nettisivujen päivittämisestä sekä neljä kertaa vuodessa lähetettävän uutiskirjeen koostamisesta ja toimii tiiviissä yhteistyössä erityisesti markkinointivastaavan kanssa.  

– Tässä roolissa opit hallitustoiminnasta, nettisivujen toiminnoista sekä tiedotuksesta.  

 

Talousvastaava – Financial Specialist 

Talousvastaava vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta esimerkiksi laskuttamalla, hyväksymällä ostolaskuja ja hoitamalla yhdistyksen pankkiasioita. Hän raportoi yhdistyksen taloudellisesta tilasta aktiivisesti hallitukselle ja vastaa palkkionmaksusta. Talousarvion laatiminen yhdessä muun hallituksen kanssa on osa talousvastaavan toimenkuvaa.  

– Pysyvätkö markat taskuissasi? Onko kirjanpito ja pilkunviilaus lähellä sydäntäsi? Tämä on paikkasi, tule pitämään talousasiat kunnossa. 

 

Yhteistyövastaava Partnerships Specialist 

Yhteistyövastaava vastaa yhdistyksen yritys- ja ulkosuhteista. Hän vastaa sopimusten tekemisestä ja niiden seurannasta yhteistyökumppaneiden kanssa. Vastuualueelle kuuluvat myös erilaiset hankinnat ja yhteistyötapahtumat. Tehtävässä on eduksi aikaisempi kokemus myynnistä sekä sopimusoikeuden tunteminen. Yhteistyövastaava toimii tiiviissä yhteistyössä tapahtumavastaavien kanssa.  

– Tykkäätkö soitella ihmisille tai haluaisitko kehittää myyjän taitojasi? Tämä on hyvä paikka ja mahdollisuus oppia sponsorien hankkimisesta ja sopimuksista.  

 

Opintovastaava – Student Affairs Specialist 

Opintovastaava on päävastuussa yhdistyksen edunvalvontatyöstä korkeakouluyhteisössä. Tehtävässä korostuvat tiedonvälitys yhdistyksen ja henkilökunnan välillä: opintovastaava on perillä Y-kampuksen kurssitarjonnasta ja osallistuu sen kehittämiseen. Vastuualueeseen kuuluu myös syksyn ensimmäisten vuoden opiskelijoiden luentojen organisointi ja muu opetukseen osallistuminen.  

– Haluatko ajaa opiskelijoiden etua? Onko yrittäjämäisyys jotakin, jonka pitäisi näkyä opinnoissa enemmän? Kerro se myös muille, tule mukaan. 

 

Markkinointi– ja viestintävastaava – Growth Owner 

Markkinointi- ja viestintävastaavan tehtäviin kuuluu tapahtumien markkinointimateriaalien (mm. bannerit, julisteet, muut painotuotteet) tuottaminen, some-tilien hallinta ja sisällöntuotanto. Hän on vastuussa myös yhdistyksen kasvusta (growth owner) ja markkinoinnin kokonaisuuden hallinnasta sekä kehittämisestä. Markkinointivastaava toimii tiiviisti yhteistyössä sihteerin kanssa. Avuksi tässä tehtävässä on aiempi kokemus visuaalisten materiaalien tuottamisesta ja valokuvaamisesta.  

– Pysyvätkö kynä ja kamera kädessäsi? Miltä Y-kampus näyttää ulospäin, tietääkö meistä kukaan? Tule kertomaan Y-kampuksen tarinaa ja optimoimaan somea.   

 

TapahtumavastaavatEvent Specialists 

Tapahtumavastaavat kolmella kampuksella vastaavat tapahtumien tuottamisesta ja siitä, että jokaisella kampuksella järjestetään tietty määrä pieniä sekä isoja tapahtumia syksyisin ja keväisin. Tapahtumavastaavat tuntevat oman kampuksensa ja ovat vastuussa omien kampuksiensa tapahtumista. Tapahtumavastaavat ovat perillä Y-kampuksen tapahtumien vuosittain toistuvista tapahtumista, niiden kehittämisestä sekä uusien tapahtumakonseptien luomisesta. Tapahtumavastaavat toimivat yhteistyössä kaikkien hallituksen jäsenten kanssa, jotta kaikki pääsevät osallistumaan tapahtumatuotantoon.  

– Tunnetko kampuksesi kuin omat taskusi? Onko sinulla jo kenties kokemusta tapahtumien järjestämisestä? Tervetuloa testaamaan osaamistasi ja kehittämään Y-kampuksen toimintaa.  

 

Sparrausvastaava – Entrepreneurship Coach 

Sparrausvastaavan tehtävänä on sparrata yritysidean omaavia asiakkaita Hervannan kampuksella. Muilla kampuksilla tämän hoitaa vakituinen henkilökunta.

– Palatko muiden auttamiselle? Tykkäätkö kysellä ärsyttäviä kysymyksiä? Tämä on paikkasi.  

Jaa: