Tiimivalmentajakoulutus (6 lähipäivää)

Näemme joka puolella muutoksia, joita esimerkiksi globalisaatio, yrittäjämäisyys, väestön ikääntyminen ja digitalisaatio ovat tuoneet työelämään. Osallistumalla Y-kampuksen valmentajavalmennukseen päivität omaa työtapaasi valmentavaan suuntaan ja pureudut yrittäjämäiseen toimintaan yhdessä kollegoiden kanssa. Tavoitteena on hyödyntää valmentamisen ja yrittämisen potentiaali tulevaisuuden työelämän kehittämisessä.

Mikäli olet kiinnostunut tiimivalmentamisesta niin oman tietotaidon kuin opiskelijoiden monipuolisemman osaamisen tukena, valmentava työote on kuin tehty sinulle. Olet utelias, innostunut ja positiivinen kyseenalaistaja. Haluat haastaa itsesi ja ympäristösi mukaan työelämän muutokseen.

Valmennus koostuu kolmesta kahden päivän intensiivijaksosta. Ensimmäinen kerta pidetään maatilamatkailukohteessa, toinen Proakatemialla Tampereen keskustassa ja kolmas TAMKin pääkampuksella Kuntokadulla. Tämä tiimivalmentajakoulutus on perusteiltaan sama kuin aiempi Opettajasta valmentajaksi -valmennus, mutta sisältöä on kehitetty osallistujien toiveiden mukaisesti mm. lisäämällä kokonaisuuteen omaan työympäristöön toteutettavia valmennuskokeiluja.

 

Syksyllä alkavan koulutuksen aikataulut ovat seuraavat:

25.-26.10.2018                    Valmentajuus minussa, lähijakso maatilamatkailukohteessa Hauhon Ilorannassa

22.-23.11.2018                   Valmentajan työkalut, Proakatemia

31.1.-1.2.2019                     Oma valmennusfilosofiani, Y-kampus

 

Valmentajuus minussa

Ensimmäisen kerran teema on Valmentajuus minussa. Tulevaisuuden skenaarioita, työelämän murrosta uusine haasteineen, yrittäjyyttä ja näiden vaikutusta oppilaitosten tai yritysten toimintaan analysoidaan valmentamisen ja oman työn näkökulmasta.

 

Työkalut

Toisen kerran teemana ovat Valmentajan työkalut. Työkalupakkia laajennetaan paitsi tiimivalmentamisen osalta, myös innovoinnin ja yrittäjyyden näkökulmasta. Työkaluja viedään myös käytäntöön ja niiden toimintaa arvioidaan yhteisesti.

 

Oma valmennusfilosofia

Kolmannella kerralla synnytetään Oma valmentajafilosofia, joka kokoaa päivien sisällön yhteen ja toimii apunasi siirtäessäsi valmennuksellista otetta ja yrittäjyysajattelua arkipäivän työhön.

 

Tiimivalmennuskoulutus antaa sinulle kokonaiskuvan valmentamisen hyödyntämisestä ohjauksessa, yhteisöjen ohjaamisessa ja johtamisessa, harjoitustöissä esimerkiksi laboratoriossa sekä tutkimusryhmän vetämisessä. Uusia taitoja voit hyödyntää toimialasta riippumatta.

Kokonaisuus perustuu TAMKin Y-kampuksen ja Proakatemian käytössä olevien osallistavien menetelmien, kuten dialogin, jatkuvan tiedon jakamisen ja erilaisten fasilitointityökalujen hyödyntämiseen. Tampere3:n henkilöstöstä valmentajavalmennukseen on osallistunut noin 250 henkilöä.

”Olen alkanut ymmärtää valmentamista enemmän jopa elämäntapana kuin yhtenä yksittäisenä työkaluna.”

 

Ilmoittaudu pikaisesti Tiimivalmentajakoulutukseen ja varmista paikkasi – voimme ottaa koulutukseen 20 ensiksi ilmoittautunutta.

Valmennuksen kustannukset Tay:n ja TTY:n henkilöstölle: 500€/hlö sisältäen majoitus- ja ruokailukulut ensimmäisellä kerralla sekä valmennuksen ja materiaalit. TAMKin henkilöstöltä veloitetaan majoitus- ja ruokailukulut (n. 100 – 150 e/hlö).

Mikäli osallistuminen perutaan myöhemmin kuin kuukautta ennen ensimmäisen osuuden alkua, perimme varauskuluina 200 e.

ilmoittaudu tästä viimeistään 25.9.2018 mennessä!

Lisätietoja:
Liisa Heinonen
0408016386
liisa.heinonen@tamk.fi